Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på marsvin hval  fandt 48 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
BKI nr 110 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 17. marts 1992 om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen
Udenrigsministeriet
BKI nr 98 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 23.juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr
Udenrigsministeriet
BKI nr 88 af 13/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr
Udenrigsministeriet
1986/1 BSF 50 - Gældende
1986 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
2008/1 LSV 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

Folketinget
2008/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

Miljøministeriet
2007/2 LSV 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Folketinget
BKI nr 83 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
(Bern-konventionen)

Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Miljøministeriet
VEJ nr 9702 af 20/10/2008 - Gældende
Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 178 af 15/11/1999 - Historisk
Vejledning vedrørende ansøgninger om fremvisning af vilde dyr i cirkus mv.
Miljø- og Fødevareministeriet