Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på maskin hval  fandt 28 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
1992/1 LSF 36 - Gældende
1992 LSF 36 FORSLAG TIL VÅBENLOV FOR GRØNLAND
Folketinget
BKI nr 62 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 28. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Norge
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island
Udenrigsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1987/1 LSF 213 - Gældende
1987 LSF 213 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM NATURFREDNING
Folketinget
2002/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS HAVRETSKONVENTION AF 10. DECEMBER 1982 TILLIGE MED DEN DERTIL KNYTTEDE AFTALE AF 28. JULI 1994 OM ANVENDELSE AF KONVENTIONENS KAPITEL XI SAMT DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE AF 23. MAJ 1997 OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DEN INTERNATIONALE HAVRETSDOMSTOL OG PROTOKOL AF 27. MARTS 1998 OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DEN INTERNATIONALE HAVBUNDSMYNDIGHED.
Udenrigsministeriet
FSK nr 10012 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B I. Almindelige bestemmelser, 7. januar 1991 (* 1) (* 2) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10022 af 12/08/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om udførsel af visse varer.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10030 af 01/06/1985 - Historisk
Forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. - ikke-konventionslastskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10003 af 01/07/1982 - Historisk
SKIBSTILSYNETS MEDDELELSER 'B' Forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. - Konventionsskibe (* 72)
Erhvervsministeriet
BEK nr 375 af 22/12/1954 - Historisk
Bekendtgørelse om skibes måling
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9440 af 25/07/2008 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9025 af 17/01/2013 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
Hygiejnevejledningen

(Hygiejnevejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet