Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på matematik spil  fandt 270 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 1796 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1609 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 421 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 963 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 354 af 07/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2000/1 BTB 140 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af C-niveau i matematik på gymnasiets sproglige linje
Folketinget
KEN nr 9778 af 12/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11177 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1996/1 BTL 162 - Gældende
1996 BTL 162 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN (ÆNDRING AF UDDANNELSENS FAGKREDS M.V.) NR L 162 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10069 af 13/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan til styrkelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer i uddannelsessystemet samt oprettelse af et Center for Naturvidenskab
Folketinget
2016/1 BTL 59 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)
Folketinget
1996/1 LSF 162 - Gældende
1996 LSF 162 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN(ÆNDRING AF UDDANNELSENS FAGKREDS M.V.)
Folketinget
FOU nr 2001.322 - Gældende
Afskedigelse af lektor på grund af besparelser. Udvælgelse. Habilitet
Folketinget
KEN nr 9470 af 27/09/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BTL 58 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
Folketinget
2014/1 LSF 181 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.)

Undervisningsministeriet
1986/1 BSF 35 - Gældende
1986 BSF 35 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN LANDSDÆKKENDE FORSØGSORDNING MED TVÆRGÅENDE UDDANNELSER FOR KVINDER OVER 25 ÅR
Folketinget
2006/1 LSF 172 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Undervisningsministeriet
2013/1 TBL 196 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
Folketinget
2005/1 LSF 220 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Undervisningsministeriet
2004/2 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål for undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og

Folketinget
SKR nr 10365 af 15/12/2016 - Gældende
Skrivelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier
Børne- og Socialministeriet
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
KEN nr 10437 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 85 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)
Undervisningsministeriet
2006/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 9080 af 07/02/2017 - Gældende
Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede
Undervisningsministeriet
ISP nr 1999.601 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Møgelkær
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2001/2 BSF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket integration af udlændinge i Danmark
Folketinget
2016/1 LSF 58 - Gældende
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
2003/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
ISP nr 2002.0807 - Gældende
Opfølgning nr. 2 til inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 7. februar 2001
Folketinget
KEN nr 9257 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00559
Justitsministeriet
2017/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
1999/1 LSF 252 - Gældende
Forslag til Lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven)
Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
1998/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gymnasiet m.v., lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
1990/2 LSF 98 - Gældende
1990 LSF 98 FORSLAG TIL LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN
Folketinget
KEN nr 9664 af 28/08/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9844 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
2013/1 LSF 150 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
2013/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6 >