Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mekaniker  fandt 535 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 254 af 19/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)
(Civilarbejderloven)

Finansministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1167 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flytekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 257 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 474 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om produktions- og montageuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 724 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer
(Synsvirksomhedsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 460 af 23/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder
(Omsynsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 294 af 24/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar
Forsvarsministeriet
BEK nr 634 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 335 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 396 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 479 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 414 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 417 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed
Undervisningsministeriet
BEK nr 1403 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 390 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger
Undervisningsministeriet
BEK nr 9307 af 08/03/2011 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav
(BL 1-12, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10538 af 20/12/2007 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
AFG nr 9331 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Skade forvoldt af mekaniker er ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1
Skatteministeriet
KEN nr 10017 af 14/12/2005 - Gældende
Uddannet mc-mekaniker, deltaget i AMU-kursus i sin friuge, fik normale løn af arbejdsgiver, derfor ret til refusion, selv om der ikke var tab af indtægt
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3238 af 30/03/1989 - Gældende
Bod 2.1.2. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Bodsansvar i anledning af afskedigelse eller afvisning af at modtage arbejdsydelse i forbindelse med eller efter abrejdsstandsning. Bod ikke pålagt Hjemsendelse driftsmæssigt begrundet.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening og for Skandinavisk Motor Co, Aarhus A/S (advokat Helge Werner)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10336 af 30/09/2003 - Gældende
Ægtefælleudtræden, selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, personlige arbejde, nyansat arbejdskraft, autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3815 af 19/09/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Bilia Motor A/S, (advokat Henrik Uldal) Dommere: Brink, Cruse, Arnold Hansen, Erik Jensen, Kardel (retsformand), Kofod og Spang-Hanssen. Arbejdsgivers ledelsesret. Bod 2.3.2. Organisationsfjendtlig virksomhed. Temponedsættelse. Tillidsrepræsentant. Virksomhed frifundet for påstand om overenskomstbrud i 3 arbejdsretssager.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3125 af 19/02/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Michel Abboud, Snorresgade 17-19, 2300 København S (advokat Jan Gunnar Jensen) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Dresling, Arnold Hansen, Gert Kristensen, Kurt Petersen, Strube og Westergaard. Bod 2.2.1.og 2.3.1. Bortvisning. Organisationsfjendtlig virksomhed. Virksomhedsoverdragelse. Underbetaling. Indehaveren af et anpartsselskab hæftede for selskabets forpligtelser.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10201 af 25/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar
Skatteministeriet
DOM nr 3175 af 11/04/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening og dennes medlem Bjørnbaks Konvolutfabrik A/S (advokat Merete Preisler). Dommere: Agnete Halmind, Erik Jensen, Lillian Knudsen, Leth- Larsen, Riis (retsformand), Spang-Hanssen og Westergaard. Bod 2.3.2. Faglig voldgift. Kollektiv overenskomst 3. Organisationsansvar 1.2.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3030 af 30/01/1991 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Bilia Motor A/S, Herlev, i virksomhedens afdelinger: Jagtvej, Vallensbækvej, Turbinevej (PV-afdeling) og Turbinevej (LV-afdeling) (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) og sag nr. 90.054: Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Bilia Motor A/S, LV-afd., Turbinevej 7, Herlev (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Marstrand Dahl, Ole Espersen, Arnold Hansen, Otto Hansen, Maabjerg og Jørgen Pedersen. Arbejdsvægring. Bod 1.2.1.1., 2.3.2. Faglig voldgift. Systematisk aktion. Temponedsættelse. Såvel virksomhed som medarbejdere frifundet for modpartens bodspåstande.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
2001/2 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om klarere regler for afgrænsningen af sort arbejde
Folketinget
KEN nr 9614 af 07/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Færøfradrag
Skatteministeriet
KEN nr 10002 af 01/09/2005 - Gældende
Dispensation fra krav om uddannelse for at kunne udføre stilladsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9738 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - ej handicap - uanset handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 6047 af 17/01/1990 - Gældende
Cirkulære om omklassificering af en række stillinger pr. 1. april 1988 indenfor statsansattes kartel, tjenestemandssektionens område. (* 1)
Finansministeriet
KEN nr 9391 af 24/09/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 44/1997
Justitsministeriet
KEN nr 9108 af 29/01/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-424
Justitsministeriet
KEN nr 10091 af 01/09/2005 - Gældende
Dispensation fra krav om uddannelse for at kunne udføre stilladsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 17200 af 17/03/1983 - Gældende
Opgivelse af tankanlæg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 19392 af 31/12/1993 - Gældende
Fastsættelse af godtgørelse for men ved kræftlidelser (* 1) Nr 19392 af 00/12/1993
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3955 af 09/12/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Emballageindustrien for A/S P. Bjørnbak Konvolutfabrik (advokat Merete Preisler) Dommere: Peter Andersen, Erik Cruse, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Erik Ross Pedersen, Sløk og Westergaard. Bod 2.3.2., Faglig voldgift. Kollektiv overenskomst 3. Processuelle spørgsmål 2.2. Fortolkning af bemandingsaftale.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 17038 af 26/09/1995 - Gældende
Afskrivning, bygning, Statens bilinspektion
Skatteministeriet
KEN nr 9274 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-681
Justitsministeriet
STV nr 20049 af 01/01/1979 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1979 0588 MN. UNDERVISNING (OMSKOLING)
Skatteministeriet
AFG nr 10151 af 17/12/2009 - Gældende
Ungdomsskoleelever må ikke svejse, hvis de ikke har § 26 svejsekursus
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9222 af 09/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-18 om arbejdsskade - redning af menneskeliv - personkreds
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1980 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1980 0721 MN. ADVOKATS FRADRAGSRET FOR EJENDOMSMÆGLERSALÆR
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>