Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mest populære navne  fandt 85 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2 >

 
KEN nr 60413 af 06/05/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 20/1997
Justitsministeriet
KEN nr 10002 af 17/03/1981 - Gældende
Leveringsnægtelse - utraditionelle forretningsformer - brancheforeningers indflydelse(* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9402 af 24/09/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 99/1997
Justitsministeriet
KEN nr 9656 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 38/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9196 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0160
Justitsministeriet
KEN nr 16918 af 29/06/1990 - Gældende
Ophavsret
Kulturministeriet
KEN nr 9495 af 30/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1005
Justitsministeriet
KEN nr 9665 af 02/03/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/1995
Justitsministeriet
1989/1 LSF 213 - Gældende
1989 LSF 213 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION OG OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND (NEDBRINGELSE AF STATSGÆLDEN)
Folketinget
KEN nr 9531 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1028
Justitsministeriet
KEN nr 10049 af 19/05/1995 - Gældende
Et M med en stjerne ikke til hinder for registrering af det af ansøger ansøgte M, drejet 90 grader og indeholdende ordene 'Mostly Men'.(* 1)
Erhvervsministeriet
2010/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om næring
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10079 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-387
Justitsministeriet
KEN nr 9470 af 19/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for travhestehold. Reklame.
Skatteministeriet
AFG nr 9659 af 11/01/2013 - Gældende
Kendelse 76.2010
Erhvervsministeriet
KEN nr 9453 af 14/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af el- og CO2-afgift for nyhedsbureau.
Skatteministeriet
2007/2 BSF 115 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for cyklismen
Folketinget
KEN nr 9231 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0061
Justitsministeriet
KEN nr 10065 af 25/04/1996 - Gældende
Varemærket U 2 SOCK (figurmærke) kunne ikke registreres efter indsigelse fra musikgruppen U2.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9661 af 26/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9804 af 06/12/2005 - Gældende
Retsligt bindende gennemførelsesbestemmelser til 6. momsdirektiv
Skatteministeriet
2003/1 BTL 145 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om skove
Folketinget
UDT nr 9753 af 06/12/2005 - Gældende
Retligt bindende gennemførelsesbestemmelser til 6. momsdirektiv
Skatteministeriet
KEN nr 9143 af 17/03/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0790
Justitsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
KEN nr 9532 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0222
Justitsministeriet
1992/1 BSF 92 - Gældende
1992 BSF 92 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DIREKTE DEMOKRATI (INDFØRELSE AF REGIONALE VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNINGER VED VÆLGERINITIATIV)
Folketinget
1996/1 BSF 3 - Gældende
1996 BSF 3 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DIREKTE DEMOKRATI (INDFØRELSE AF REGIONALE VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNINGER VED VÆLGERINITIATIV)
Folketinget
KEN nr 9597 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-297
Justitsministeriet
1991/1 BSF 7 - Gældende
1991 BSF 7 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DIREKTE DEMOKRATI (VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNINGER VED VÆLGERINITIATIV)
Folketinget
KEN nr 10076 af 19/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ydelser leveret over internettet - sundhedsydelser
Skatteministeriet
1996/1 BSF 2 - Gældende
1996 BSF 2 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DIREKTE DEMOKRATI (VEJLEDENDE, LANDSDÆKKENDE FOLKEAFSTEMNINGER VED VÆLGERINITIATIV)
Folketinget
1992/1 BSF 74 - Gældende
1992 BSF 74 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DIREKTE DEMOKRATI (VEJLEDENDE, LANDSDÆKKENDE FOLKEAFSTEMNINGER VED VÆLGERINITIATIV)
Folketinget
2011/1 LSF 64 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi
(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere og udpegning af områder til statsligt udbud til havvindmøller)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
KEN nr 9457 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00499
Justitsministeriet
1990/2 BTL 132 - Gældende
1990 BTL 132 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL MEDIEANSVARSLOV NR L 132 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
2012/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte
(Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.)

Folketinget
KEN nr 9216 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0168
Justitsministeriet
1992/1 BTL 176 - Gældende
1992 BTL 176 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER II. FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN III. FORSLAG TIL LOV OM AFHOLDELSE AF FOLKEAFSTEMNING OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN NR L 176 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2016/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1999/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd
Miljøministeriet
2016/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.)
Kulturministeriet
KEN nr 9481 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0076
Justitsministeriet
KEN nr 9916 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0101
Justitsministeriet
1996/1 BTL 145 - Gældende
1996 BTL 145 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, VÅBENLOVEN OG LOV OM RESTAURATIONS- OG HOTELVIRKSOMHED M.V. (SKÆRPELSE AF STRAFFEN FOR SÆRLIG GROV VOLD OG FOR BESIDDELSE AF KNIVE OG SLAGVÅBEN, SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV TIL RESTAURATIONERS INDRETNING M.V.) NR L 145 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
1996/1 BSF 58 - Gældende
1996 BSF 58 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN GRUNDLOVSKOMMISSION
Folketinget
2006/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser
(Ungdomsuddannelse til alle)

Undervisningsministeriet
1994/1 BTL 218 - Gældende
1994 BTL 218 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. NR L 218 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet 1|2 >