Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mest populære navne  fandt 85 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2 

 
2018/1 LSF 129 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2003/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Forbud mod at bære kniv mv. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv mv.)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
ISP nr 2005.829 - Gældende
Inspektion af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling
Folketinget
2012/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret
(Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag mv.)

Kulturministeriet
2015/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet
ISP nr 2005.746 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel
Folketinget
2015/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)
Skatteministeriet
EDP nr 2001.807 - Gældende
Egen drift-undersøgelse af 60 sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. (J.nr. 1997-3492-980).
Folketinget
ISP nr 2012.0330 - Gældende
Inspektion af de sikrede afdelinger i Specialinstitutionen Sølager den 25. oktober 2011
Folketinget
2015/1 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer)
Transport- og Bygningsministeriet
2018/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
EDP nr 2007.525 - Gældende
Endelig redegørelse om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten
Folketinget
2002/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om Kunstrådet
Kulturministeriet
1994/1 LSF 119 - Gældende
1994 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM OPHAVSRET(* 1)
Folketinget
2017/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)
Kirkeministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2008/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven
(Ny valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2016/1 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 113 af 01/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke
(Pantbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 326 af 24/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 634 af 19/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
REM nr 18270 af 23/06/1980 - Historisk
Statsskattedirektoratets revisionsmeddelelse vedr. Øldepotejere
Skatteministeriet
VEJ nr 6960 af 31/12/1985 - Historisk
Vejledning om anskaffelse af edb-ydelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 11170 af 21/08/1975 - Historisk
Vejledning om kostforplejning. (* 1)
Justitsministeriet
VEJ nr 42 af 01/07/2008 - Historisk
Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 22028 af 01/08/1993 - Historisk
Håndbog om statens uddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 9114 af 08/02/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 1264 af 10/12/2004 om Detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet< 1|2