Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ministerie  fandt 19217 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 96 af 31/03/1965 - Gældende
Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 605 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 143 af 17/06/1929 - Gældende
Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1373 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier
(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 131 af 28/03/1984 - Gældende
Lov om statens regnskabsvæsen m.v.
Finansministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
Justitsministeriet
LBK nr 927 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
(Tolkeloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 71 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
DSK nr 17295 af 30/09/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om ordning af afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 389 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 469 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 797 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)
Kirkeministeriet
LBK nr 478 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 44 af 22/03/1897 - Gældende
Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1)
Kulturministeriet
LOV nr 601 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 622 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
Kirkeministeriet
LBK nr 531 af 28/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje
(DTU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 47 af 07/03/1928 - Gældende
Lov om Bygning af en Bro over Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LOV nr 622 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Finansministeriet
LOV nr 354 af 24/04/2012 - Gældende
Olieberedskabslov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 11035 af 23/02/1866 - Gældende
Lov om Oplagshuse
Justitsministeriet
LBK nr 14 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 351 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
(RAB-loven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 864 af 25/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 306 af 29/03/2014 - Gældende
Lov om Danmarks Innovationsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1678 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Ligestillingsloven)

Udenrigsministeriet
LBK nr 600 af 21/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(EVA-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1000 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 100 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
(Sprøjtejournalloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af økologiloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 366 af 10/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 83 af 29/03/1893 - Gældende
Lov om Tidens Bestemmelse (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 91 af 21/04/1914 - Gældende
Lov om Ændring i Lov Nr 156 af 27de Maj 1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 53 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 74 af 30/03/1906 - Gældende
Lov om Ændring i Lov nr. 69 af 23de maj 1873 om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 67 af 03/03/1948 - Gældende
Lov om Ændring i Lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 43 af 23/02/1915 - Gældende
Lov om Ændring i Lov Nr. 156 af 27de Maj 1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 166 af 13/04/1938 - Gældende
Lov om Ændring i Lov Nr. 116 af 7. April 1936 om Danmarks Nationalbank. (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 542 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regional statsforvaltning
(Statsforvaltningsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 384 af 09/08/1945 - Gældende
Lov om Ændringer i Lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 559 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd
(Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LBK nr 814 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 132 af 02/05/1934 - Gældende
Lov om Nedlæggelse af Jernbanen Middelfart-Strib for Persontrafik og Afhændelse af Færgelejerne i Strib og Fredericia m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>