Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mjød  fandt 44 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: mynd , mænd , mød ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 600 af 18/09/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af genanvendelsesemballager
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 30 af 24/02/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedr. standardisering af visse færdigpakningers størrelser samt EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer
Erhvervsministeriet
1987/1 LSF 245 - Gældende
1987 LSF 245 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TOLDLOVEN OG AFGIFTSLOVENE (GEBYRER M.V.)
Folketinget
1988/1 LSF 16 - Gældende
1988 LSF 16 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TOLDLOVEN OG AFGIFTSLOVENE (GEBYRER M.V.)
Folketinget
1992/1 LSF 30 - Gældende
1992 LSF 30 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF SPIRITUS M.M. (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF EF'S INDRE MARKED M.V.)(* 1)
Folketinget
2004/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven
(Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2005)

Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
1997/1 LSF 2 - Gældende
1997 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Folketinget
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
LBK nr 634 af 20/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m.
Skatteministeriet
LBK nr 635 af 20/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af vin og frugtvin m.m.
Skatteministeriet
BEK nr 14 af 03/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, skiltning og annoncering med pris for levnedsmidler (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 301 af 28/10/1959 - Historisk
Bekendtgørelse om vin og spiritus.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 523 af 09/07/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, skiltning og annoncering med pris for levnedsmidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 10007 af 09/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, skiltning og annoncering med pris for levnedsmidler
Erhvervsministeriet
DIR nr 10001 af 31/01/1985 - Historisk
Måleteknisk direktiv. EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakninger (* 14)
Erhvervsministeriet
BEK nr 822 af 05/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til levnedsmidler
(Tilsætningsstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 27/02/1892 - Historisk
Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Retskrivningen (* 2)
Undervisningsministeriet
BEK nr 282 af 19/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til fødevarer
(Tilsætningsstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 15081 af 31/12/1995 - Historisk
Fortegnelse over tilsætningsstoffer til levnedsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1114 af 28/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
(Tilsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1547 af 17/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 874 af 01/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
(Tilsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 93 af 04/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1499 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 18521 af 31/10/1987 - Historisk
Afgiftsvejledning. Vin og frugtvin
Skatteministeriet
VEJ nr 18449 af 31/07/1987 - Historisk
Afgiftsvejledning. Spiritus, Mellemhandlere
Skatteministeriet
VEJ nr 18447 af 31/07/1987 - Historisk
Afgiftsvejledning. Spiritus, Kontrollovsvirksomheder
Skatteministeriet
VEJ nr 13450 af 15/07/1987 - Historisk
Støtte til forarbejdning og afsætning af landbrugsvarer Vejledning i ansøgning om tilskud fra EF og staten
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9689 af 07/10/2008 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2008
(Vejledning om kontrolfrekvenser for fødevareområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9024 af 14/12/2007 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2008
(Vejledning om kontrolfrekvenser for fødevareområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9119 af 02/04/2008 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2008
(Vejledning om kontrolfrekvenser for fødevareområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9318 af 12/01/2010 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2010
(Vejledning om kontrolfrekvenser for fødevareområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9326 af 19/07/2010 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9119 af 25/02/2009 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2009
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9617 af 20/12/2011 - Historisk
Kontrolfrekvensvejledning 2011
(Kontrolfrekvensvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet