Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5347 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2019/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om modeller for samtaler med ansøgere, der ønsker dansk statsborgerskab
Folketinget
2014/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering
Folketinget
2000/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2018/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe til udarbejdelse af modeller for en offentligt drevet bank
Folketinget
2001/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2016/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg med henblik på forbedring af de økonomiske modeller
Folketinget
2001/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2008/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af kommission, der skal udvikle neutrale modeller til statslig og mellemkommunal finansiering af kommunernes økonomi
Folketinget
VEJ nr 9087 af 13/02/2017 - Gældende
Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer (§ 15.13.26.60.)
Børne- og Socialministeriet
AFG nr 9674 af 25/06/2019 - Gældende
Overdragelse af anparter ved en A/B-model med gevinstmulighed til børn - Praksisændring
Skatteministeriet
AFG nr 9567 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret
Skatteministeriet
2014/1 BTB 118 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en økonomisk model til at forebygge social marginalisering
Folketinget
2009/1 BTB 205 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en ny model for det udvidede frie sygehusvalg
Folketinget
VEJ nr 9194 af 08/03/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap (§ 15.64.55.10.)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 71 af 09/08/1971 - Gældende
Bekendtgørelse af Locarno-arrangement af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller. (* 2)
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
(Ny model for fordeling af de almennyttige tipsmidler)

Kulturministeriet
2012/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Transportministeriet
2010/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
2014/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien
Skatteministeriet
2011/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet
2000/1 LF 25 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomt mellem Danmark og Uganda.
Skatteministeriet
2001/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Post Danmark
Transport- og Energiministeriet
2016/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond
Folketinget
2012/1 LSF 65 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet
Skatteministeriet
1999/1 LSF 266 - Gældende
Forslag til Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
2002/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
1999/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
1999/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
2007/2 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
Skatteministeriet
1999/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
2000/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
2017/1 LSF 63 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan
Skatteministeriet
2012/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina
Skatteministeriet
2000/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
2018/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
2018/1 LSF 31 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Skatteministeriet
2014/1 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana
Skatteministeriet
2013/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(Danmarks Evalueringsinstituts initiativret til at iværksætte evalueringer på folkeskoleområdet)

Undervisningsministeriet
1999/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
2000/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Uganda
Skatteministeriet
2010/1 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
2013/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at lade Københavns Universitet købe egne bygninger og anvende provenuet til indskud i Danmarks Grundforskningsfond
Folketinget
2007/2 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
1998/1 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Malta
Skatteministeriet
2009/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Skatteministeriet
VEJ nr 9461 af 30/09/2011 - Gældende
Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond.
Miljø- og Fødevareministeriet
1998/1 LF 101 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand.
Skatteministeriet
2012/1 BTL 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Folketinget
2007/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>