Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5325 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9792 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B I, almindelige bestemmelser, af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1441 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
Kulturministeriet
BEK nr 1107 af 06/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1212 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
(Lokomotivførerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1685 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 929 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9579 af 30/08/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B I Almindelige bestemmelser, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9771 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 11643 af 12/10/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 311 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser
Erhvervsministeriet
BEK nr 475 af 21/11/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 491 af 16/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak
(NEC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
Erhvervsministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1605 af 08/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling
(Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 828 af 10/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 78 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat
(Betalingsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 11115 af 14/03/1991 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 1991 (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1487 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registreringsafgift
Skatteministeriet
BEK nr 1483 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning
Erhvervsministeriet
BEK nr 829 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1347 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 17067 af 03/03/1993 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1993
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1729 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 676 af 21/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes hviletid
Erhvervsministeriet
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
BEK nr 1230 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom
(Formidlingsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 11040 af 12/03/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 25 af 18/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater
(Patentbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>