Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5327 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 11010 af 12/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1987 (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11010 af 07/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer 1989) (* 4)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11050 af 04/03/1988 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 570 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 11150 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 688 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 882 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 434 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2014)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
Erhvervsministeriet
2019/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om modeller for samtaler med ansøgere, der ønsker dansk statsborgerskab
Folketinget
2014/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering
Folketinget
2000/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2018/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe til udarbejdelse af modeller for en offentligt drevet bank
Folketinget
2001/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2016/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg med henblik på forbedring af de økonomiske modeller
Folketinget
2001/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2008/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af kommission, der skal udvikle neutrale modeller til statslig og mellemkommunal finansiering af kommunernes økonomi
Folketinget
VEJ nr 9087 af 13/02/2017 - Gældende
Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer (§ 15.13.26.60.)
Børne- og Socialministeriet
AFG nr 9674 af 25/06/2019 - Gældende
Overdragelse af anparter ved en A/B-model med gevinstmulighed til børn - Praksisændring
Skatteministeriet
AFG nr 9567 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret
Skatteministeriet
2014/1 BTB 118 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en økonomisk model til at forebygge social marginalisering
Folketinget
2009/1 BTB 205 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en ny model for det udvidede frie sygehusvalg
Folketinget
VEJ nr 9194 af 08/03/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap (§ 15.64.55.10.)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 71 af 09/08/1971 - Gældende
Bekendtgørelse af Locarno-arrangement af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller. (* 2)
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
(Ny model for fordeling af de almennyttige tipsmidler)

Kulturministeriet
2012/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Transportministeriet
2010/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
2014/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien
Skatteministeriet
2011/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>