Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5342 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2011/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet
2014/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien
Skatteministeriet
2000/1 LF 25 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomt mellem Danmark og Uganda.
Skatteministeriet
2001/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Post Danmark
Transport- og Energiministeriet
2016/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond
Folketinget
2012/1 LSF 65 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet
Skatteministeriet
1999/1 LSF 266 - Gældende
Forslag til Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
2002/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
1999/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
1999/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
2007/2 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
Skatteministeriet
1999/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
2000/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
2017/1 LSF 63 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan
Skatteministeriet
2012/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina
Skatteministeriet
2000/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
2018/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
2018/1 LSF 31 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Skatteministeriet
2014/1 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana
Skatteministeriet
2013/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(Danmarks Evalueringsinstituts initiativret til at iværksætte evalueringer på folkeskoleområdet)

Undervisningsministeriet
1999/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
2000/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Uganda
Skatteministeriet
2010/1 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
2013/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at lade Københavns Universitet købe egne bygninger og anvende provenuet til indskud i Danmarks Grundforskningsfond
Folketinget
2007/2 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
1998/1 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Malta
Skatteministeriet
2009/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Skatteministeriet
VEJ nr 9461 af 30/09/2011 - Gældende
Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond.
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 BTL 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Folketinget
1998/1 LF 101 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand.
Skatteministeriet
2007/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
2009/1 BTL 15 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
Folketinget
2009/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel
Skatteministeriet
1998/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
1999/1 LSF 70 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Italien
Skatteministeriet
2002/1 LF 13 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile.
Skatteministeriet
2013/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Innovationsfond
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
2009/1 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien
Skatteministeriet
VEJ nr 4 af 06/01/1984 - Gældende
Vejledning til den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige den 22. marts 1983 indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
1996/1 LSF 87 - Gældende
1996 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM INDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REGERINGEN I FOLKEREPUBLIKKEN BANGLADESH
Folketinget
2012/1 LSV 100 B - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Folketinget
1999/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overflytning af bekæmpelsesmiddelstatistik til Danmarks Statistik
Folketinget
2000/1 BSF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overflytning af bekæmpelsesmiddelstatistik til Danmarks Statistik
Folketinget
2001/1 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Slovenien
Skatteministeriet
2012/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerskab mellem Danmark og Grønland om udvikling af den grønlandske undergrund
Folketinget
VEJ nr 28 af 26/02/1988 - Gældende
Vejledning til den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige den 18. februar 1987 indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (* 1)
Skatteministeriet
1995/1 LSF 53 - Gældende
1995 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM INDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNINGSAFTALE MELLEM DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAMS REGERING OG KONGERIGET DANMARKS REGERING
Folketinget
2001/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overflytning af bekæmpelsesmiddelstatistik til Danmarks Statistik
Folketinget
2011/1 BTL 154 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>