Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7864 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 9427 af 04/07/2006 - Gældende
Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørsels-dæmpere i åbent land
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 443 af 22/06/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om navne
(Navnebekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 590 af 30/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 557 af 17/12/1969 - Gældende
Ændring af vejledning for pantefogeder.
Justitsministeriet
BEK nr 208 af 09/07/1932 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Vægtangivelse paa tungt Gods.
Erhvervsministeriet
BEK nr 426 af 22/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1011 af 11/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af amtsrådets opgørelse til brug for beregning af refusion til forberedende voksenundervisning (FVU-revisionsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 352 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1394 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 27 af 11/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra Beskæftigelsespolitisk pulje til forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 405 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
(Mediebekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 638 af 11/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324
Justitsministeriet
BEK nr 288 af 12/11/1932 - Gældende
Bekendtgørelse om Forvaring af Ydelser, der er deponeret i Henhold til Lov Nr. 29 af 16. Februar 1932.
Justitsministeriet
BEK nr 850 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1462 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 227 af 14/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 205 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1782 af 27/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1746 af 19/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1597 af 17/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1674 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2013 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 407 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.
Udenrigsministeriet
BEK nr 1115 af 21/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 657 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering
Erhvervsministeriet
BEK nr 658 af 11/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1233 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1035 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2009 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1399 af 14/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af tilskud til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 199 af 28/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 260 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
(Genordinationslisten)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1183 af 14/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 17059 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
(BL 3-36, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 946 af 07/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Skibsfartsnævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 9507 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(3) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1289 af 08/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af jordfordelingslovens bestemmelser om statens forkøbsret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17065 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 51 af 26/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud m.v. til landsdækkende oplysningsforbund m.fl., der får tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål
Kulturministeriet
BEK nr 1301 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1441 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9203 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(3) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 18 af 08/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 16 af 11/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF)

Kulturministeriet
BEK nr 17380 af 01/09/1987 - Gældende
Bestemmelser om nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer
(BL 1-23, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 61 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>