Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7856 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
CIR nr 9606 af 07/10/2013 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for maskinmestre i land
Finansministeriet
KEN nr 19454 af 20/12/1994 - Gældende
Udskudt skat
Skatteministeriet
KEN nr 11235 af 26/10/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Opfostring.
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 11145 af 14/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
2016/1 SF.L L 115 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. januar 2017) - L 115
Finansministeriet
SKR nr 12045 af 19/04/1985 - Gældende
Jubilæumsgratiale. Præster.
Kirkeministeriet
KEN nr 11213 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over manglende observation for hjernerystelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10489 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig pleje (fald fra bækkenstol)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10087 af 24/09/1992 - Gældende
To figurmærker anset for forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10028 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over påstået tvangsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12751 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over utilstrækkelige undersøgelser af dreng med grøn stær
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10564 af 05/07/2017 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 16-520-09040
Justitsministeriet
KEN nr 11030 af 18/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 16-årig dreng og barnet en 12-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
SKR nr 10026 af 16/11/2018 - Gældende
Praksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse - styresignal
Skatteministeriet
2001/2 LSV 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om køb
(Revision af regler om forbrugerkøb m.v.)1)

Folketinget
1994/1 BSF 25 - Gældende
1994 BSF 25 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM LIGEBEHANDLING I ANSÆTTELSES- OG UDDANNELSESFORHOLD UANSET ETNISK OPRINDELSE, NATIONAL HERKOMST, HUDFARVE ELLER RELIGION
Folketinget
2006/1 BF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at modarbejde ethvert initiativ til at genoplive den forkastede EU-forfatning.
Udenrigsministeriet
AFG nr 10093 af 27/09/1990 - Gældende
GARANTI PÅ SLANKEBEHANDLING. GARANTI. TJENESTEYDELSE III*)
Erhvervsministeriet
AFG nr 10007 af 04/05/1990 - Gældende
Anden virksomhed, pengeinstitutter (* 1)
Erhvervsministeriet
2007/2 BSF 93 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af frihedsrettigheder til kommunerne
Folketinget
DOM nr 3425 af 09/06/1987 - Gældende
Processuelle spørgsmål 2.4. Aftaler om, at Arbejdsretten ikke er kompetent. Konfliktvarsel.(* 1) (* 2) Spørgsmål om, hvorvidt et lock-outvarsel var ugyldigt unddraget Arbejdsrettens kompetence ved overenskomsten. Landsforeningen PROSA for PROSA/DC (advokat Christian Harlang) mod I/S Datacentralen af 1959 (landsretssagfører Erik Christoffersen). Dommere: Gade, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Mundt (retsformand), Toxværd Nielsen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9442 af 18/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00945
Justitsministeriet
KEN nr 10301 af 24/04/2005 - Gældende
Nævnet kunne alene tage stilling til, om der på nuværende tidspunkt var grundlag for at iværksætte tvangsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
RTL nr 25015 af 04/03/1984 - Gældende
Retningslinier for udlejning af helårslejemål på Christiansø
Forsvarsministeriet
UDT nr 10006 af 01/03/1977 - Gældende
Tidsbegrænset tilbud. Vildledende annoncering (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10431 af 28/04/2006 - Gældende
Elektrochokbehandling ikke tvangsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10541 af 20/10/2006 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med elektrostimulation (ECT)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9149 af 06/05/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/83
Justitsministeriet
KEN nr 9832 af 01/01/1997 - Gældende
Patient ønskede ikke den ordinerede kvalmestillende medicin
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 9841 af 26/09/2006 - Gældende
Personselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
Skatteministeriet
2017/1 SF.L L 182 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2018) - L 182
Justitsministeriet
1989/1 BSF 38 - Gældende
1989 BSF 38 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT OPHÆVE ELLER UNDLADE ETABLERING AF HINDRINGER FOR REJSER MELLEM DANMARK OG ØSTLANDENE
Folketinget
1990/2 LSF 181 - Gældende
1990 LSF 181 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (OMBYTNING AF KØREKORT)
Folketinget
CIS nr 9704 af 26/01/1989 - Gældende
Cirkulærskrivelse af 26.01.1989 om indhentelse af udtalelser i Sikringsstyrelsen
Justitsministeriet
KEN nr 12641 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over undersøgelse og behandling i forbindelse med lungekræft
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10015 af 26/06/1990 - Gældende
Forrentning af præmier, forsikringsvirksomhed (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10513 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af patient med malaria
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10394 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over tvangsbehandling (motivationstid)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 44 af 28/03/2000 - Gældende
Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
Skatteministeriet
KEN nr 9162 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 11309 af 31/07/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sager vedrørende motorcrossmotorcykler. (* 1).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2013/1 SF.L L 114 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. januar 2014) - L 114
Justitsministeriet
UDT nr 10001 af 01/05/1990 - Gældende
God forsikringspraksis ved livsforsikringsselskabers modtagelse af uidentificerbare indbetalinger, forsikringsvirksomhed (* 1)
Erhvervsministeriet
KOM nr 19304 af 31/10/1994 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - 'Afviste principielle sager - opfølgning' - fremgangsmåde ved opfølgning af ankenævnsafgørelser (* 1)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 22003 af 30/06/1970 - Gældende
Skrivelse om beregning af rettegodtgørelse på handelsskolernes statskontrollerede specialkursus (Handelsskoler)
Undervisningsministeriet
2016/1 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om EU-borgeres medvirken til dokumentation af lovligt ophold i Danmark.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
KEN nr 18362 af 18/04/1988 - Gældende
Udearbejde - maskinarbejder. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 18331 af 10/05/1989 - Gældende
Skattepligt - pristalsregulering. (* 1)
Skatteministeriet
AFG nr 10032 af 01/01/1992 - Gældende
Nominallån Mixlån Afdrag (* 1) Realkredit
Erhvervsministeriet
2004/2 LSV 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>