Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7860 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1256 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område
(Bydronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1701 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 9940 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 634 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1442 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 946 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 1429 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet
Justitsministeriet
BEK nr 286 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 729 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse for Tvistighedsnævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1157 af 01/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 725 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 1074 af 19/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10128 af 13/09/2006 - Gældende
Teknisk forskrift nr 5 om slæbespil- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1750 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 201 af 04/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 362 af 26/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 214 af 02/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om handicappuljen
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1552 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1222 af 30/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 936 af 04/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1753 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
Kulturministeriet
BEK nr 1113 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 956 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 151 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 152 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 153 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 169 af 16/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 179 af 21/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 376 af 20/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 951 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 962 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 656 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1227 af 29/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til mere cykeltrafik«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 621 af 18/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1043 af 09/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 120 af 04/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til handicappuljen
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 537 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 367 af 12/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 368 af 12/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 729 af 13/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 17 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 18 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 40 af 18/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 565 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 683 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 301 af 07/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 882 af 20/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>