Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7856 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 130 af 06/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 593 af 13/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 223 af 16/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 42 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 155 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 160 af 08/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 164 af 14/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 888 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket indsats til mænd i krise
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 243 af 15/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 398 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 863 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 851 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1040 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 628 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 924 af 08/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1015 af 04/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 240 af 02/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 1165 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 740 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 760 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 929 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1068 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 120 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9723 af 02/02/2006 - Gældende
Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner
Justitsministeriet
BEK nr 158 af 22/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 222 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1041 af 05/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 418 af 02/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 414 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 640 af 26/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1074 af 08/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1025 af 31/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 172 af 17/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 991 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1067 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 121 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 422 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 483 af 15/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 933 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 211 af 02/07/1935 - Gældende
Instruks for Auktionsledere.
Justitsministeriet
BEK nr 720 af 26/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 568 af 06/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 592 af 13/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 629 af 25/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 741 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 321 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 417 af 02/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 880 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 189 af 06/05/1985 - Gældende
Bekendtgørelse af Reglement for driften af Københavns Frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>