Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7864 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 190 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1022 af 05/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 997 af 28/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 212 af 14/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 596 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 142 af 02/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 229 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 679 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 887 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 917 af 03/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 925 af 08/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket familiebehandling i udsatte familier
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 150 af 05/10/1900 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Nørre Nebel over Billum til Varde.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 71 af 07/05/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Nykøbing til Holbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 248 af 27/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 147 af 08/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Tølløse over Ruds Vedby til Høng.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 78 af 07/05/1897 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Lemvig Havn over Lemvig Station og Harboøre til Thyborøn Kanal
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11 af 07/02/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9075 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (1) Redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 220 af 13/12/1894 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Frederiksværk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 112 af 17/08/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Lyngby til Vedbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1026 af 31/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 948 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 289 af 20/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 9736 af 06/12/2010 - Gældende
Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg (BL 3-6 Udgave 3)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 69 af 24/03/1904 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jærnbane fra Helsingør til Hornbæk.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 478 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 65 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 700 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Teknisk miljøzonebekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 772 af 09/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 981 af 15/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 358 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det danske program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9504 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 B, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandsikkerhedsforanstaltninger, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9199 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 D og E Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Flugtveje, Operationelle krav, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1230 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom
(Formidlingsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1491 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1026 af 16/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9104 af 01/01/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A II C, fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 41 af 22/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsregistrering
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>