Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mops  fandt 85 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 81 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1005 af 27/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
(CO2-kvotebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1795 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(Kræftbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
KEN nr 9167 af 30/01/2015 - Gældende
Påbud om anvendelse af egnede mopper til gulvvask
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9093 af 27/01/2010 - Gældende
Brug af indstillelige mopper og egnede tekniske hjælpemidler ved rengøring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10022 af 14/11/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 70-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - arm og skulder - rengøringsarbejde
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10020 af 14/11/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 68-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tennisalbue - golfalbue - rengøringsarbejde
Social- og Indenrigsministeriet
AFG nr 3390 af 01/06/1991 - Gældende
Begrænsning i anvendelsen af håndbetjente rengøringsvogne på hospital
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10023 af 14/11/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 71-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9597 af 01/09/2010 - Gældende
Krav om anvendelse af egnet teknisk hjælpemiddel til gulvvask
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10172 af 03/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10025 af 27/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10421 af 28/10/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion og tro - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10052 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - køn - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret
Folketinget
KEN nr 9472 af 29/10/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10313 af 29/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - kommuner - uddannelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10510 af 21/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - køn - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9386 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9146 af 25/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00562
Justitsministeriet
KEN nr 10416 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - chikane - arbejdsvilkår - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 4000 af 09/03/1989 - Gældende
Tvist om ansvar for afskalning i malet belægning, afsmitning fra gulvmaling og nedslidning samt forøgede udgifter til polishbehandling af gulvene. (*1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9113 af 11/02/2019 - Gældende
Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10104 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0122
Justitsministeriet
VEJ nr 9080 af 07/02/2017 - Gældende
Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede
Undervisningsministeriet
VEJ nr 10540 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om øvrige bevægeapparatssygdomme
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
BST nr 25065 af 31/05/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M. 231-2 om bestemmelser i tilknytning til værnsfælles forvaltning.
Forsvarsministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2001/2 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer
Miljøministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
VEJ nr 10937 af 01/08/2007 - Gældende
Vejledning om grænseværdilisten 2007
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
VEJ nr 9001 af 02/01/2020 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 52 af 05/02/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11121 af 02/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 142 af 08/03/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 60 af 20/01/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til projekter og godkendelse af JI- og CDM-kreditter
(Linkingbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 197 af 26/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1702 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1432 af 01/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 741 af 24/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1094 af 12/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 450 af 16/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 01/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1540 af 30/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >