Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mortens aften  fandt 74 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9690 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/12
Justitsministeriet
KEN nr 9114 af 22/03/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00238
Justitsministeriet
KEN nr 9030 af 22/01/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/2002
Justitsministeriet
DOM nr 3039 af 19/12/1988 - Gældende
Bod 2.3.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Faglig voldgift.(* 1) (* 2) Bod pålagt arbejdsgiver for undladelse af at betale løn i forbindelse med en overenskomststridig hjemsendelse. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Morten Ulrich) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for Fyens Stiftstidende (advokat Michael v. Kauffmann). Dommere: Bæhring, Agnete Halmind, Kiil (retsformand), Albæk Petersen, Strube, Sven F. Thomsen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9628 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00171
Justitsministeriet
KEN nr 9732 af 18/09/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 11603 af 01/11/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 102/2000
Justitsministeriet
2011/1 SF.L L 61 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. december 2011) - L 61
Justitsministeriet
KEN nr 9709 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-702
Justitsministeriet
2016/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for straksskilsmisser
Folketinget
KEN nr 10289 af 29/08/2003 - Gældende
26-2003
Erhvervsministeriet
KEN nr 9443 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00266
Justitsministeriet
KEN nr 9482 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00294
Justitsministeriet
BKI nr 16 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Forbundsrepublikken Brasilien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet i København den 27. august 1974
Skatteministeriet
2013/1 BTL 177 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven
(Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelser til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.)

Folketinget
2012/1 BTL 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Offerfonden
Folketinget
2008/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
KEN nr 9110 af 24/01/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-231
Justitsministeriet
2011/1 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Straf for overtrædelse af knivforbuddet)

Justitsministeriet
BKI nr 7 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 19. september 2013 mellem Danmark og Niue om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
KEN nr 9248 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00219
Justitsministeriet
KEN nr 9332 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00776
Justitsministeriet
KEN nr 9003 af 16/01/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-582
Justitsministeriet
KEN nr 9191 af 28/05/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-663 og 679
Justitsministeriet
BKI nr 8 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 6. september 2013 mellem Danmark og Qatar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
BKI nr 6 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 12. november 2012 mellem Danmark og Panama om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
2012/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9177 af 23/04/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sagerne nr. 2009-6-0896, 2009-6-0932, 2010-6-0942 og 2010-6-0964
Justitsministeriet
KEN nr 10235 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00811
Justitsministeriet
KEN nr 9831 af 28/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00697
Justitsministeriet
KEN nr 9691 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/4
Justitsministeriet
2005/1 TBL 168 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Folketinget
2014/1 BTL 21 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund
Folketinget
KEN nr 11602 af 01/11/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9240 af 21/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/75
Justitsministeriet
1991/1 BR 11 - Gældende
1991 BR 11 TILFØJELSE TIL BERETNING OM KLAGER I FORBINDELSE MED FOLKEAFSTEMNINGEN OM FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR 11 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
KEN nr 9585 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00494
Justitsministeriet
2013/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
(Sanktioner for overtrædelse af forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bemyndigelsesbestemmelser vedrørende sådanne stoffer samt militærets og politiets udførsel af våben m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9717 af 26/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00673
Justitsministeriet
CIR1H nr 9298 af 02/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
KEN nr 9700 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01116
Justitsministeriet
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
2005/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
Folketinget
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
1998/1 BTL 226 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)
Folketinget
BST nr 25008 af 31/01/1982 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.604-2 om forsvarets indkøbsbestemmelser.
Forsvarsministeriet
2016/1 LSF 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
CIR1H nr 9629 af 28/06/2019 - Gældende
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet 1|2 >