Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mortens aften 2013  fandt 30 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BKI nr 7 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 19. september 2013 mellem Danmark og Niue om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
KEN nr 9732 af 18/09/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
2016/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for straksskilsmisser
Folketinget
BKI nr 8 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 6. september 2013 mellem Danmark og Qatar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
2012/1 BTL 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Offerfonden
Folketinget
2012/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9831 af 28/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00697
Justitsministeriet
KEN nr 9585 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00494
Justitsministeriet
2013/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
(Sanktioner for overtrædelse af forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bemyndigelsesbestemmelser vedrørende sådanne stoffer samt militærets og politiets udførsel af våben m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9332 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00776
Justitsministeriet
2014/1 BTL 21 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund
Folketinget
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9717 af 26/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00673
Justitsministeriet
BKI nr 6 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 12. november 2012 mellem Danmark og Panama om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager
Skatteministeriet
CIR1H nr 9298 af 02/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
KEN nr 9700 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01116
Justitsministeriet
CIR1H nr 9629 af 28/06/2019 - Gældende
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet
2013/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
2012/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Revision af reglerne om forkyndelse m.v.)

Justitsministeriet
2016/1 LSF 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1139 af 24/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
BEK nr 788 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9809 af 18/12/2013 - Historisk
Vejledning om fastsættelse af årsløn
(Årslønsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9510 af 09/07/2014 - Historisk
Vejledning om fastsættelse af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9010 af 01/01/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
CIR1H nr 9012 af 01/01/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
CIR nr 11025 af 10/11/2015 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet
CIR1H nr 11532 af 10/11/2015 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet