Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på motiveret ansøgning  fandt 1558 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5 >

 
BEK nr 1016 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
(Procedurebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 809 af 04/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1220 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 991 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 855 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)
(Løsladelsesbkendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 118 af 27/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 18 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 152 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1162 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud
Undervisningsministeriet
BEK nr 1337 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 913 af 19/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1176 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 522 af 18/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 495 af 29/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
Kulturministeriet
BEK nr 101 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger
Undervisningsministeriet
BEK nr 1227 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1222 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godskørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 107 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 354 af 07/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 140 af 10/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler
Kulturministeriet
BEK nr 911 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1766 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1069 af 26/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1285 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til projekter og godkendelse af JI- og CDM-kreditter
(Linkingbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 569 af 17/11/1977 - Historisk
Bekendtgørelse om ansættelse af faste lærere ved musikkonservatorierne
Kulturministeriet
BEK nr 359 af 19/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 808 af 04/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 140 af 13/03/1974 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning og benyttelse af radiomodtagere.
Erhvervsministeriet
BEK nr 597 af 03/12/1975 - Historisk
Bekendtgørelse om ansættelse i professorstillinger, videnskabelige adjunkt/lektorstillinger og eksterne lektorater ved de højere uddannelsesinstitutioner under undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1102 af 21/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 83 af 20/02/1974 - Historisk
Bekendtgørelse om udøvelse af markedstabiliserende foranstaltninger inden for frugt- og grønsagssektoren samt garantiordning i forbindelse hermed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 716 af 19/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved seminarier og centre for videregående uddannelser, der uddanner håndarbejdslærere
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 720 af 21/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved seminarier, der uddanner ernærings- og husholdningsøkonomer
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 719 af 21/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 715 af 19/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved seminarier og centre for videregående uddannelser, der uddanner pædagoger
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 23 af 06/01/1971 - Historisk
Bekendtgørelse om ansættelse af lærere ved Danmarks Journalisthøjskole og afdelingsforstandere og andre videnskabelige medarbejdere ved Institut for Presseforskning.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 348 af 04/07/1978 - Historisk
Bekendtgørelse om ansættelse af faste, heltidsansatte lærere ved Arkitektskolen i Århus.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 732 af 09/10/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af forretningsorden for Miljørådet for renere produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17245 af 01/10/1980 - Historisk
Bestemmelser om driftsledere i foretagender med koncession til ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik VFR
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17250 af 01/10/1980 - Historisk
Bestemmelser om driftsledere i foretagender med koncession til regelmæssig samt ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik IFR
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 42 af 28/01/1974 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til oprettelse eller omorganisering af producentorganisationer inden for frugt- og grønsagssektoren.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5 >