Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på motiveret ansøgning  fandt 1558 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9822 af 25/08/2017 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9002 af 03/01/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9133 af 20/02/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9018 af 12/01/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.)
Børne- og Socialministeriet
2000/1 BSF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udlevering af grundloven til personer, der opnår eller har udsigt til at opnå stemmeret til Folketinget, og om anerkendelse af grundlovens værdier ved ansøgning om erhvervelse af dansk indfødsret
Folketinget
KEN nr 10870 af 30/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om omkostningsgodtgørelse
Skatteministeriet
VEJ nr 9074 af 08/02/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9352 af 12/04/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (§ 15.75.18.60.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9216 af 07/03/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug (§ 15.75.24.10.)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9877 af 02/05/2005 - Gældende
Efterlønsbevis, gyldighedsdato, ansøgning, kassens vejledning i 1999
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9210 af 04/04/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning
Børne- og Socialministeriet
2000/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udlevering af grundloven til personer, der opnår eller har udsigt til at opnå stemmeret til Folketinget, og om anerkendelse af grundlovens værdier ved ansøgning om erhvervelse af dansk indfødsret.
Justitsministeriet
VEJ nr 9075 af 14/03/2011 - Gældende
Vejledning om behandlingen af ansættelsessager og ansøgninger om interne forflyttelser m.v. i Kriminalforsorgen samt om udfyldelse af udtalelsesskemaet
Justitsministeriet
VEJ nr 9273 af 25/04/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier
Børne- og Socialministeriet
FOU nr 2001.479 - Gældende
Afslag på ansøgning om udstedelse af vognmandstilladelse
Folketinget
2002/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
VEJ nr 9551 af 19/06/2017 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job (FL § 15.75.29.10.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9609 af 04/07/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger FL § 15.75.06.10. Ansøgningsfrist den 2. september 2019 kl. 12.00
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9546 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9799 af 15/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9799 af 16/09/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge
(Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-3754)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10049 af 04/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde til fremstilling af et hydrogeneret stivelseshydrolysat, der ikke er cariesdannende.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9492 af 08/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9841 af 04/09/2017 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10182 af 17/12/2018 - Gældende
Vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (visumvejledningen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2002/1 SF. L 156 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. januar 2003) - L 156
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
KEN nr 10074 af 10/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - forvaltningsretlig genoptagelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9730 af 09/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9426 af 14/06/2013 - Gældende
SU - udlandsstipendium - supplerende stipendium
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10164 af 20/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. september 2002 vedr. Skattefri aktieombytning afslag på tilladelse
Skatteministeriet
KEN nr 9914 af 26/04/2006 - Gældende
Dispensation fra reglerne om sikkerhedsorganisation
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1990.291 - Gældende
Afslag på køretilladelse på grund af tidligere økonomiske vanskeligheder.
Folketinget
AFG nr 9123 af 05/03/2003 - Gældende
Ophørsspaltning - holdingselskab
Skatteministeriet
KEN nr 10116 af 20/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. juni 2002 vedr. Skattefri anpartsombytning afslag på tilladelse
Skatteministeriet
KEN nr 9913 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - stillingsopslag - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 73 af 26/04/1978 - Gældende
Cirkulære om restaurations- og hotelloven. (Til kommunalbestyrelserne, politimestrene og landsbevillingsnævnet)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10202 af 13/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1999.146 - Gældende
Udlændingemyndighedernes pålæg af foranstaltninger
Folketinget
AFG nr 18559 af 16/12/1997 - Gældende
Skattefri spaltning
Skatteministeriet
2008/1 BTL 75 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.)

Folketinget
KEN nr 11065 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og national oprindelse - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2002/1 BTL 157 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Reform af aktiverings- og undervisningsindsatsen over for voksne asylansøgere m.v. og af systemet vedrørende udbetaling af kontante ydelser til asylansøgere m.v.)

Folketinget
KEN nr 9528 af 11/04/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - ansættelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10429 af 19/05/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. maj 2014 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10192 af 25/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. oktober 2002 vedr. Skattefri anpartsombytning afslag på tilladelse
Skatteministeriet
AFG nr 9602 af 20/05/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendoms have
Skatteministeriet
2006/1 BSF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om midlertidig opholdstilladelse til afviste asylansøgere fra lande under fredsopbygning, indtil tvungen hjemsendelse er mulig
Folketinget
KEN nr 9052 af 19/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10205 af 27/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilladelse til skattefri anpartsombytning
Skatteministeriet
KEN nr 9809 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>