Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på musikfestival  fandt 57 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LBK nr 715 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 817 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land
(Reklamebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
SKR nr 9504 af 22/06/2007 - Gældende
Momsfritagelse velgørende arrangementer musikfestivaler og koncerter
Skatteministeriet
2009/1 BSF 100 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om musikfestivalers mulighed for at foretage donationer til rytmiske spillesteder
Folketinget
2009/1 BF 100 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om musikfestivalers mulighed for at foretage donationer til rytmiske spillesteder.
Skatteministeriet
KEN nr 10194 af 22/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Foreningsarrangementer ikke momsfritaget
Skatteministeriet
AFG nr 9752 af 21/11/2006 - Gældende
Afgift af elektricitet spørgsmål om afgiftsgodtgørelse for elforbrug i materiel, der udlejes
Skatteministeriet
UDT nr 9327 af 26/06/2003 - Gældende
Kommentar til Landsskatterettens kendelse af 25. marts 2003, SKM2003.170.LSR - begrebet "for arrangørens regning og risiko
Skatteministeriet
2003/1 LSV 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven
(Skærpet indsats mod narko m.v.)

Folketinget
KEN nr 10334 af 10/06/2011 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – tortgodtgørelse ved forbrydelser mod kønssædeligheden m.v., nævnets j.nr. 11-520-19106
Justitsministeriet
2009/1 BTB 25 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om landskampe på landsdækkende tv-kanaler
Folketinget
2003/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven
(Skærpet indsats mod narko mv.)

Justitsministeriet
2017/1 LF 168 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land).
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 1986.93 - Gældende
Afskedigelse af organist på grund af samarbejdsvanskeligheder
Folketinget
2003/1 SF. L 175 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. februar 2004) - L 175
Justitsministeriet
2017/1 SF.L L 168 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2018) - L 168
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BSF 7 - Gældende
1986 BSF 7 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIDET STØTTE TIL KULTURFORMIDLENDE AKTIVITETER
Folketinget
KEN nr 11108 af 08/09/1999 - Gældende
Moms, hel eller delvis fradragsret
Skatteministeriet
2017/1 LSV 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)
Folketinget
KEN nr 9652 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-204
Justitsministeriet
2009/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik
Folketinget
2009/1 BSF 132 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedret sikkerhed i forlystelsesparker m.v. og indførelse af uddannelse i sikkerhed for medarbejdere i forlystelsesparker m.v.
Folketinget
CIR1H nr 10586 af 23/02/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Narkotika
Justitsministeriet
AFG nr 9833 af 22/08/2006 - Gældende
A-skat - indeholdelse
Skatteministeriet
2017/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9621 af 25/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. marts 2003 vedr. Momsafgiftsfritagelse forening, der arrangerer karneval mv.
Skatteministeriet
KEN nr 10421 af 25/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2007.842 - Gældende
Inspektion af Bostedet Røbo
Folketinget
VEJ nr 10202 af 01/12/2017 - Gældende
Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer)
Transport- og Bygningsministeriet
2006/1 LSF 201 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven
(Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler mv.)

Justitsministeriet
2016/1 BTL 157 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om betalinger
Folketinget
2011/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer
(Stofindtagelsesrum)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2005/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
Folketinget
2017/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer mod parallelsamfund)
Justitsministeriet
1998/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel
Transport- og Energiministeriet
STV nr 20124 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
LOV nr 445 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven
(Skærpet indsats mod narko m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 748 af 01/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 466 af 14/05/2018 - Historisk
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1122 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1514 af 30/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 553 af 21/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
(Bekendtgørelse om forsamlingstelte mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1382 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Forsvarsministeriet 1|2 >