Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på musikhuset  fandt 53 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 11108 af 08/09/1999 - Gældende
Moms, hel eller delvis fradragsret
Skatteministeriet
KEN nr 9903 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 18420 af 16/04/1997 - Gældende
Vejledning om moms af tilskud
Skatteministeriet
AFG nr 10170 af 18/12/2018 - Gældende
Moms - Donation til opførelse af kirkerum
Skatteministeriet
UDT nr 12500 af 12/06/2001 - Gældende
Afgift af elektricitet gadebelysning mv.
Skatteministeriet
KEN nr 10130 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2002 vedr. Godtgørelse for elektricitet serviceselskab, der varetager kommunal gadebelysning m.v.
Skatteministeriet
KEN nr 9550 af 01/10/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-86
Justitsministeriet
KEN nr 9710 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-728
Justitsministeriet
KEN nr 9366 af 01/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgift kommunale havne
Skatteministeriet
KEN nr 9120 af 11/06/1990 - Gældende
Kommunernes adgang til at indgå i selskabsdannelser af privatretlig karakter:
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20051 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT G - MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
2012/1 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen
Folketinget
STV nr 20015 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT G MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT G MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20101 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT G - MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT G MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT G MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT G MOMSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
UDT nr 9609 af 23/08/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at afhænde en kommunal fast ejendom uden forudgående offentligt udbud til en køber med henblik på opførelse af biograf
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9682 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af en kommunes engagement i professionel fodbold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 BTL 24 - Gældende
1991 BTL 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 24 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10234 af 21/01/2002 - Gældende
Kommunes pligt til overtagelse af ejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1988/1 LSF 198 - Gældende
1988 LSF 198 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
2003/1 LSF 184 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.
(Frakendelse af næringsbrev)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 LSF 183 - Gældende
Forslag til Lov om næringsbrev til fødevarebutikker
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2000/1 BTL 147 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2000
Folketinget
STV nr 20036 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20081 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20060 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
CIR nr 98 af 04/10/2002 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 18104 af 26/03/1990 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A.
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 02/05/1991 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutter m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 83 af 11/06/1992 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 12/04/1994 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 73 af 29/05/1995 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 135 af 11/11/2003 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 111 af 24/11/2004 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 113 af 30/06/1993 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 140 af 07/08/2000 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 162 af 05/09/2001 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 116 af 05/08/1997 - Historisk
Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund
Skatteministeriet 1|2 >