Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på nødder  fandt 1436 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
PLA nr 17048 af 28/09/1768 - Gældende
Raadstueplakat om ændring af havneforordning af 18. april 1744 (Resol. 20. Aug.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 1686 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, ‌afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)
Skatteministeriet
LBK nr 1010 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
(Chokoladeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LOV nr 1532 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 552 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om en Cityring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 9059 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B IV, radiokommunikation, GMDSS, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9790 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel IV, radiokommunikation GMDSS, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9767 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel IX Radiokommunikation GMDSS, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 11775 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F X, Navigationsudstyr i fartøjer, 1. januar 2001
(Meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 939 af 29/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
AND nr 224 af 16/04/1999 - Gældende
Anordning om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold
Forsvarsministeriet
BEK nr 10124 af 04/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler
BL 7-4, 2. udgave

(BL 1-10, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9772 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IX, Radiokommunikation, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 442 af 07/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 916 af 13/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om de maritime radiotjenester i ekstraordinære situationer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10178 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr, kapitel X, sejladsens betryggelse, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 288 af 19/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1165 af 03/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i tankskibsoperationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 854 af 16/09/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(De under Statsministeriet hørende sager vedrørende Grønland)

Statsministeriet
BEK nr 401 af 17/11/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om signaler under isbrydning
Forsvarsministeriet
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1119 af 13/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler
Erhvervsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
AND nr 209 af 31/05/1938 - Gældende
Kongelig Anordning angaaende visse Neutralitetsbestemmelser. (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 9848 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 1758 af 22/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)
(Vagtholdsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1077 af 21/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Erhvervsministeriet
BEK nr 84 af 26/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om biomasseaffald
(Biomassebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 02/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1621 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 636 af 25/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1075 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af fiskerfartøjer via satellit
Udenrigsministeriet
BEK nr 17156 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 238 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10137 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>