Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på nøgen  fandt 150 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 1394 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 179 af 24/08/1895 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende Undervisningen i Modersmaalets Sproglære
Undervisningsministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
MED nr 13486 af 19/12/1988 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende bejdsning mod nøgen brand
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13905 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende undersøgelse for forekomst af nøgen brand
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9888 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0117
Justitsministeriet
KEN nr 10436 af 05/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - ansættelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
MED nr 13200 af 31/03/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne og til markkontrollører af sædekorn Vedrørende nye regler for avlskontrol af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10343 af 23/12/2011 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, tortgodtgørelse ved forbrydelser mod kønssædeligheden m.v., nævnets j.nr. 11-520-20691
Justitsministeriet
KEN nr 10553 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over tvangsfiksering
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10144 af 24/04/2008 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2, tortgodtgørelse – frihedsberøvelse, nævnets j. nr. 08-520-09402
Justitsministeriet
KEN nr 9044 af 10/02/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00205
Justitsministeriet
KEN nr 9083 af 26/03/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-635
Justitsministeriet
KEN nr 9039 af 23/02/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/18
Justitsministeriet
KEN nr 9513 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9522 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - kompetence - reklamer - retlig interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10016 af 05/09/1980 - Gældende
Kønsdiskriminerende reklame. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9529 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1019
Justitsministeriet
KEN nr 9518 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - kompetence - reklamer - retlig interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9268 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-280
Justitsministeriet
KEN nr 10530 af 25/08/2014 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – Forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-04363
Justitsministeriet
KEN nr 10216 af 28/04/2009 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med vold, trusler og lignende, nævnets j.nr. 08-520-11887
Justitsministeriet
KEN nr 9635 af 21/01/2010 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 09-520-14168
Justitsministeriet
KEN nr 10220 af 28/05/2009 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 08-520-11557
Justitsministeriet
KEN nr 12325 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9661 af 31/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - reklamer - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9272 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-675
Justitsministeriet
MED nr 13336 af 27/06/1988 - Gældende
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne Vedrørende gebyrer i sæsonen 1988/89
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 26230 af 25/06/1991 - Gældende
Usømmelig og kønsdiskriminerende tv-reklame
Kulturministeriet
KEN nr 9200 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0169
Justitsministeriet
KEN nr 26130 af 25/06/1992 - Gældende
Tv-reklame - usømmelig/kønsdiskriminerende reklame
Kulturministeriet
2009/1 BSF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum
Folketinget
MED nr 13900 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vejledning for avlskontrol af sædekorn 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10209 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med et andet præparat end det, der var motiveret for
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9598 af 23/11/2012 - Gældende
Kendelse 80.2011
Erhvervsministeriet
AFG nr 9246 af 20/03/2018 - Gældende
Ophævelse af begrænsning i vedtægter
Skatteministeriet
KEN nr 10214 af 30/03/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9985 af 01/07/2017 - Gældende
Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.
(Kønsrelateret reklame)

Erhvervsministeriet
KEN nr 9275 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-682
Justitsministeriet
AFG nr 9574 af 30/04/2019 - Gældende
Forhøjelse af selskabskapital i personselskab
Skatteministeriet
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
KEN nr 11039 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 141/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9989 af 03/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01019
Justitsministeriet
KEN nr 9388 af 06/05/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 37/1997
Justitsministeriet
CIR1H nr 9054 af 01/01/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Digitale sexkrænkelser
Justitsministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
KEN nr 10065 af 26/06/1991 - Gældende
Varemærke anset for at krænke ophavsret
Erhvervsministeriet
FOU nr 1988.137 - Gældende
Kønsfællesskab ved visitation af indsatte
Folketinget 1|2|3 >