Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på onaner  fandt 19 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: omdan , organ , open ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 10529 af 15/09/2014 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-04613
Justitsministeriet
KEN nr 9638 af 08/01/2010 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 09-520-14282
Justitsministeriet
KEN nr 10522 af 26/06/2014 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-03937
Justitsministeriet
MED nr 11500 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10578 af 02/08/2007 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1og 2, tortgodtgørelse – forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j. nr. 07-520-07605
Justitsministeriet
KEN nr 9383 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-320
Justitsministeriet
1985/1 BSF 105 - Gældende
1985 BSF 105 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM HANDICAPPEDE OG SEKSUALITET
Folketinget
KEN nr 11039 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 141/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9441 af 18/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00920
Justitsministeriet
2001/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
Justitsministeriet
2001/2 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for voldtægt)

Folketinget
VEJ nr 11340 af 10/09/1991 - Gældende
Vejledning om anklageskrifter
Justitsministeriet
FOU nr 2017.18 - Gældende
2017-18. Væsentlige dokumentationsfejl ved langvarig anbringelse i sikringscelle
Folketinget
2007/2 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn)

Justitsministeriet
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
2008/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.)

Justitsministeriet
VEJ nr 22 af 10/02/1989 - Historisk
Vejledning vedrørende seksualundervisning og seksualoplæring af mennesker med ophold i institutioner for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap og i særlige plejehjem
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 36 af 28/02/2001 - Historisk
Vejledning om seksualitet - uanset handicap
(Lov om social service)

Børne- og Socialministeriet