Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på open  fandt 308 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
BEK nr 1069 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 832 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi
(Energilagringspuljen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1473 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
(LER-bekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1141 af 24/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav
Erhvervsministeriet
BEK nr 9582 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand Alternative konstruktioner og arrangementer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 992 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
1999/1 BSF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
1999/1 BRB 114 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
BKI nr 19 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne standarder
Folketinget
2002/1 BF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne standarder.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
1992/1 BSF 28 - Gældende
1992 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES) AF 24. MARTS 1992 FOLKETINGET MEDDELER SIT SAMTYKKE TIL, AT DANMARK RATIFICERER DEN I HELSINGFORS DEN 24. MARTS 1992 UNDERTEGNEDE TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES)
Folketinget
1999/1 BF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark.
Forskningsministeriet
KEN nr 10092 af 02/12/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0405
Justitsministeriet
2004/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i staten
Folketinget
BKI nr 16 af 02/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af Konvention af 28. august 2003 om Det Europæiske Skovinstitut
Udenrigsministeriet
KEN nr 9062 af 17/02/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0760
Justitsministeriet
KEN nr 9679 af 27/04/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. april 2017 – Visum – Hensigt om at forlade Schengenlandene
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2008/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af skatteudgifter i forbindelse med fremlæggelse af finanslovforslag
Folketinget
BKI nr 27 af 14/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 8. december 2005 til konvention af 9. december 1994 om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
KEN nr 9216 af 31/01/2008 - Gældende
Påbud om nødstop på søjleboremaskine.
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 LSF 177 - Gældende
1996 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM FORLÆNGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I DET SKANDINAVISKE LUFTFARTSSAMARBEJDE
Folketinget
BKI nr 42 af 13/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention
Udenrigsministeriet
2014/2 BR 1 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15
Folketinget
2002/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven
(Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

Folketinget
2005/1 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nævn for privatfinansieret offentlig forskning
Folketinget
KEN nr 12426 af 31/08/2001 - Gældende
Kursus, supervision, cand. psych.
Skatteministeriet
2007/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
BKI nr 4 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
2013/1 BTL 107, L 108 og L 109 - Gældende
III. Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden
(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Folketinget
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
Skatteministeriet
KEN nr 9635 af 05/04/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10021 af 20/11/2018 - Gældende
Investeringsselskab - ETF’ere
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >