Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på open  fandt 307 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 
BEK nr 1069 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 832 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi
(Energilagringspuljen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1141 af 24/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav
Erhvervsministeriet
BEK nr 9582 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand Alternative konstruktioner og arrangementer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 992 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 791 af 25/11/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af regler om indførsel af ål fra europæiske lande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9736 af 27/10/2003 - Historisk
Teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om transport af farligt gods i henhold til »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro skibe i østersøområdet«
Erhvervsministeriet
BEK nr 28018 af 31/01/1995 - Historisk
Tekniske bestemmelser for terminaludstyr for tilslutning til 64 kbit/s digitale ustrukturerede faste kredsløb med G.grænseflade
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 28900 af 31/08/1994 - Historisk
Tekniske bestemmelser for terminaludstyr for tilslutning til 2,048 Mbit/s digitale faste kredsløb uden standardiseret rammelåsning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26010 af 01/03/1993 - Historisk
Tekniske bestemmelser for terminaludstyr for tilslutning til 2,048 Mbit/s digitale faste kredsløb uden standardiseret rammelåsning. TB 93006
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1261 af 24/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 96 af 27/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11081 af 11/01/2000 - Historisk
Teknisk forskrift om godkendelse af offshorecontainere til håndtering på åbent hav
Erhvervsministeriet
BEK nr 17076 af 01/09/1973 - Historisk
Bestemmelser om Crashworthiness, flyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1127 af 30/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9482 af 01/12/1998 - Historisk
Tekniske bestemmelser for Aeronautiske COSPAS-SARSAT positionsbestemmende nødradiofyr (ELT)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9381 af 16/06/2005 - Historisk
STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN
Afsnit 2, 2. udgave

Erhvervsministeriet
BEK nr 9146 af 22/03/2006 - Historisk
Stærkstrømsbekendtgørelsen
Afsnit 6A, Elektriske installationer,1. udgave

(SB - Afsnit 6A)

Erhvervsministeriet
BEK nr 88 af 30/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1589 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 823 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 743 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1752 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 12502 af 01/07/2001 - Historisk
Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer
(Stærkstrømsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1190 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om lokomotiver og passagervogne, der anvendes på det danske jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10062 af 12/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om udførsel af visse varer (* 1) (Udførselsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet