Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på open  fandt 307 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6 >

 
1999/1 BSF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
1999/1 BRB 114 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
BKI nr 19 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne standarder
Folketinget
2002/1 BF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne standarder.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
1992/1 BSF 28 - Gældende
1992 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES) AF 24. MARTS 1992 FOLKETINGET MEDDELER SIT SAMTYKKE TIL, AT DANMARK RATIFICERER DEN I HELSINGFORS DEN 24. MARTS 1992 UNDERTEGNEDE TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES)
Folketinget
1999/1 BF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark.
Forskningsministeriet
KEN nr 10092 af 02/12/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0405
Justitsministeriet
2004/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i staten
Folketinget
BKI nr 16 af 02/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af Konvention af 28. august 2003 om Det Europæiske Skovinstitut
Udenrigsministeriet
KEN nr 9062 af 17/02/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0760
Justitsministeriet
KEN nr 9679 af 27/04/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. april 2017 – Visum – Hensigt om at forlade Schengenlandene
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2008/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af skatteudgifter i forbindelse med fremlæggelse af finanslovforslag
Folketinget
BKI nr 27 af 14/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 8. december 2005 til konvention af 9. december 1994 om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
KEN nr 9216 af 31/01/2008 - Gældende
Påbud om nødstop på søjleboremaskine.
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 LSF 177 - Gældende
1996 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM FORLÆNGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I DET SKANDINAVISKE LUFTFARTSSAMARBEJDE
Folketinget
BKI nr 42 af 13/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention
Udenrigsministeriet
2014/2 BR 1 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15
Folketinget
2002/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven
(Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

Folketinget
2005/1 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nævn for privatfinansieret offentlig forskning
Folketinget
KEN nr 12426 af 31/08/2001 - Gældende
Kursus, supervision, cand. psych.
Skatteministeriet
2007/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
2007/2 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
BKI nr 4 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke
Udenrigsministeriet
2013/1 BTL 107, L 108 og L 109 - Gældende
III. Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden
(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Folketinget
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
Skatteministeriet
KEN nr 9635 af 05/04/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10021 af 20/11/2018 - Gældende
Investeringsselskab - ETF’ere
Skatteministeriet
BKI nr 2 af 21/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 20. februar 2008 til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej om det elektroniske fragtbrev (CMR)
Udenrigsministeriet
2002/1 TBL 19 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven
(Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

Folketinget
AFG nr 9257 af 28/02/2017 - Gældende
FCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent
Skatteministeriet
2009/1 BTL 10 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.)

Folketinget
BKI nr 11 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-protokol af 15. november 2000 om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol nr. 2 af 4. november 1993 til den europæiske konvention af 26. november 1987 til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf
Udenrigsministeriet
2005/1 BTB 103 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige
Folketinget
AFG nr 9290 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Struktureret fordring - certifikat - aktieindeks - fradragsbegrænsning
Skatteministeriet
BKI nr 8 af 21/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Udenrigsministeriet
BKI nr 20 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Udenrigsministeriet
BKI nr 22 af 28/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 20. juni 2012 om etablering af Instituttet for Global Grøn Vækst (GGGI)
Udenrigsministeriet
BKI nr 26 af 30/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 24. juni 1995 om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol nr. 1 af 4. november 1993 til den europæiske konvention af 26. november 1987 til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf
Udenrigsministeriet
BKI nr 45 af 07/07/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af statut af 26. januar 2009 for det internationale agentur for vedvarende energi (IRENA)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9239 af 28/02/2017 - Gældende
Irsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent
Skatteministeriet
BKI nr 13 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 14. oktober 2005 til protokollen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsoklen
Udenrigsministeriet
AFG nr 9951 af 22/10/2019 - Gældende
Skattemæssig kvalifikation af tysk investeringsfond
Skatteministeriet
BKI nr 18 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret)
Udenrigsministeriet
FOU nr 2016.40 - Gældende
2016-40. Handicaptilgængelighed til togstationer
Folketinget
2009/1 BTL 24 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Grøn omlægning af bilbeskatningen - II)

Folketinget
BKI nr 35 af 30/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 15. november 2000 om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6 >