Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på plus-handicap  fandt 391 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 904 af 22/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af tilgængelighedserklæring for offentlige organers websteder og mobilapplikationer, samt monitorering og indrapportering
Finansministeriet
BEK nr 576 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1627 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om taxikørsel
(Taxibekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1050 af 17/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1515 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 434 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2014)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
2017/1 BR 2 - Gældende
Beretning om handicaptillæg under praktik på pædagoguddannelsen
Folketinget
KEN nr 10901 af 17/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ligeløn - parts- og vidneforklaringer - er handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10395 af 05/10/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BSF 99 - Gældende
1985 BSF 99 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM HANDICAPPEDES ADGANG TIL FYSIOTERAPI
Folketinget
1985/1 BSF 100 - Gældende
1985 BSF 100 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF TO HANDICAPIDRÆTSCENTRE
Folketinget
KEN nr 9562 af 21/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - sport - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BSF 194 - Gældende
Forslag til Folketingsbeslutning Om Danmarks ratifikation af FN’s Konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Indenrigs- og Socialministeriet
1994/1 BSF 66 - Gældende
1994 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORØGELSE AF DET STØTTEDE BOLIGBYGGERI
Folketinget
2008/1 BTL 75 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.)

Folketinget
KEN nr 9157 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10894 af 11/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 LSF 195 - Gældende
1985 LSF 195 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF VÅBENLOVEN (EKSPORTFRIHED FOR ELEKTRONIKINDUSTRIEN, VÆRFTER M.FL.)
Folketinget
VEJ nr 9118 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om Forskelsbehandlingsloven
(Forskelsbehandlingsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1994.288 - Gældende
Afgørelser om hjælp til anskaffelse af arbejdsredskaber efter bistandslovens § 43, stk. 9. Udeholdelse af bistands- og plejetillæg.
Folketinget
KEN nr 9805 af 15/05/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-31-99 om døgninstitution - kørselsbehov - udskiftning - hjælpemiddel - institutionsanbragt - bil
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BTL 136 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Folketinget
2014/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
KEN nr 10287 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >