Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 540 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 268 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Skatteministeriet
LOV nr 428 af 28/04/2010 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Skatteministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1466 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
(Artsfredningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9292 af 17/12/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil
Skatteministeriet
BKI nr 80 af 23/07/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 26. februar 1968 med Polen om bjærgningsarbejder i danske og polske territorialfarvande.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9678 af 16/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil
Skatteministeriet
KEN nr 10226 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kapitalindskud fra polsk datterselskab til dette selskabs datterselskab uden kapitalforhøjelse - sambeskatning
Skatteministeriet
KEN nr 9679 af 20/01/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil
Skatteministeriet
BKI nr 76 af 11/07/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. november 1974 med Den polske Folkerepublik om økonomisk, industrielt, videnskabeligt og teknisk samarbejde.
Udenrigsministeriet
BKI nr 38 af 07/02/1933 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem den danske og den polske Regering afsluttet Overenskomst til yderligere Simplificering af Retshjælpsordningen.
Udenrigsministeriet
BKI nr 23 af 29/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 24. november 1998 med Republikken Polen om arbejdstilladelse til pårørende til ansatte i den danske og polske statsadministration
Udenrigsministeriet
1998/1 BSV 93 - Gældende
Folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast
Folketinget
KEN nr 9529 af 04/04/2008 - Gældende
EØS, overgangsregler i forbindelse med EU-udvidelsen maj 2002, polsk statsborger, ikke rådighed for arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BSF 93 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast.
Forsvarsministeriet
1998/1 BF 93 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 8 af 11/01/1977 - Gældende
Vejledning til den mellem Danmark og den Polske Folkerepublik den 6. april 1976 afsluttede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat.
Skatteministeriet
BKI nr 103 af 01/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 30. juli 1990 med Den Polske Republik om et dansk statslån som bidrag til Den Multilaterale Stabiliseringsfond til fordel for Polen
Udenrigsministeriet
BKI nr 49 af 24/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 5. september 1998 mellem Danmark, Tyskland og Polen om oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast
Udenrigsministeriet
1998/1 BTB 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast
Folketinget
1997/2 BTB 39 - Gældende
1997 BTB 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 170 OM ANVENDELSE AF CA. 31,7 MIO. KR. I FORBINDELSE MED TILTRÆDELSE AF ET MEMORANDUM OF UNDERSTANDING VEDRØRENDE RENOVERING M.V. AF KASERNEBYGNINGER I SZCZECIN I POLEN TIL BRUG FOR ET DANSK-TYSK-POLSK MULTINATIONALT KORPS TILBAGE FRA FINANSUDVALGET NR B 39 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1997/2 BF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 170 om anvendelse af ca. 31,7 mio. kr. i forbindelse med tiltrædelse af et Memorandum of Understanding vedrørende renovering m.v. af kasernebygninger i Szczecin i Polen til brug for et dansk-tysk-polsk multinationalt korps tilbage fra Finansudvalget.
Forsvarsministeriet
KEN nr 9345 af 26/03/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-467
Justitsministeriet
BKI nr 1 af 30/01/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 26. februar 1953 i Warszawa undertegnet protokol nr. 2 angående danske interesser og ejendom i Polen.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10052 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - køn - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9372 af 17/06/2008 - Gældende
Erhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen
Skatteministeriet
KEN nr 9222 af 08/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag – arbejdsudleje eller entreprise – udenlandsk arbejdskraft
Skatteministeriet
BKI nr 65 af 28/08/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af brevveksling af 25. maj 1972 vedrørende bjærgningsoverenskomsten af 26. februar 1968 med Polen.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10506 af 19/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10260 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt fremstilling af anlæg til underentreprenør
Skatteministeriet
KEN nr 10193 af 18/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udenlandsk arbejdskraft – pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skatteministeriet
KEN nr 10298 af 29/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01029
Justitsministeriet
KEN nr 9221 af 25/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udenlandsk arbejdskraft - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skatteministeriet
KEN nr 10510 af 21/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - køn - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 54 af 01/12/1949 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 12. maj 1949 i Warszawa undertegnet protokol angående danske interesser og ejendom i Polen
Udenrigsministeriet
KEN nr 10507 af 21/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10262 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt byggeopgaver til underentreprenør
Skatteministeriet
BKI nr 73 af 15/09/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale om ændring af bilaget til luftfartsoverenskomsten af 17. januar 1961 med Polen.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9064 af 17/02/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0781
Justitsministeriet
KEN nr 10178 af 25/03/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Te vurderet som lægemiddel på grund af anprisninger
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 60417 af 20/11/1998 - Gældende
Konsulentarbejde i udlandet
Skatteministeriet
AFG nr 9386 af 20/05/2008 - Gældende
Entreprise – arbejdsudleje - byggearbejde
Skatteministeriet
KEN nr 9934 af 14/12/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-207
Justitsministeriet
KEN nr 9336 af 23/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Moms af arbejdskraft leveret i Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 9044 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-109
Justitsministeriet
KEN nr 9953 af 07/11/2005 - Gældende
overskydende timer ugentlig arbejdstid nedsatte dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9142 af 19/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00585
Justitsministeriet
BKI nr 3 af 17/01/1961 - Gældende
Bekendtgørelse om kulturoverenskomst med Polen af 8. juni 1960. (* 1) (Kulturaftalen med Polen)
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>