Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 537 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 
LOV nr 268 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Skatteministeriet
LOV nr 428 af 28/04/2010 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Skatteministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 1407 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
(Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Skatteministeriet
LOV nr 324 af 18/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af udlændingeloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og repatrieringsloven
(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 38 af 15/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 518 af 28/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1563 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1599 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet