Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 540 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 9693 af 19/06/2007 - Gældende
Kapitalindskud i italiensk selskab anskaffelsessum for aktier
Skatteministeriet
1985/1 BSF 77 - Gældende
1985 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET TRAKTATMÆSSIGT FORBUD MOD TILSTÆDEVÆRELSEN AF U-BÅDE I ØSTERSØEN OG TILGRÆNSENDE HAVOMRÅDER
Folketinget
2012/1 BSF 89 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge i Danmark skal arbejde på danske løn- og ansættelsesvilkår
Folketinget
KEN nr 9717 af 26/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00673
Justitsministeriet
2018/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om registrering af fødested i pas og kørekort
Folketinget
KEN nr 9528 af 14/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00982
Justitsministeriet
KEN nr 10476 af 22/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9655 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 36/1999
Justitsministeriet
2008/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping
Folketinget
2019/1 BSF 43 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af forsøg med et borgerting i Danmark
Folketinget
KEN nr 9281 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00452
Justitsministeriet
KEN nr 9360 af 25/04/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - lejeaftale - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 LSF 2 - Gældende
1991 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 10582 af 03/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kommuner - sagsbehandling - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
2004/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
KEN nr 10224 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 190-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 68 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere
Udenrigsministeriet
2008/1 BTL 83 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister
(Anvendelse af kollektive overenskomster)

Folketinget
2005/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en videreførelse af et dansk bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke mv., og til at danske militære styrker stilles til rådighed for FN's bistandsmission til Irak (UNAMI)
Udenrigsministeriet
DOM nr 3963 af 17/02/1994 - Gældende
Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv arbejdsret, generelt, Kollektiv overenskomst 4. Konfliktvarsel.(* 1)(* 2) Hovedaftalens § 7, stk. 2 ikke gældende mellem sagens parter: godtgjort, at der forelå støtte til ulovlige kampskridt, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 5. Sømændenes Forbund i Danmark (advokat Christian Harlang) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Europa Linien, Gedser (advokat Morten Ulrich Dommere: Jens Bollerup-Jensen, Jørgen Friis Christensen, Søren Dalmark, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Kiil (retsformand) og Erik Ross Pedersen.
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BSF 56 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
KEN nr 9803 af 25/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0132
Justitsministeriet
1992/1 LSF 3 - Gældende
1992 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9014 af 19/01/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/31
Justitsministeriet
KEN nr 10482 af 03/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse og national oprindelse - chikane - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10490 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse og national oprindelse - handicap - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 SF. B 162 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. maj 2007) - B 162
Udenrigsministeriet
KEN nr 9006 af 01/12/2016 - Gældende
Hjemvisning af spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden er rette modtager af påbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9379 af 27/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. februar 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – EU-borger
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
KEN nr 9241 af 21/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1003
Justitsministeriet
1989/1 BTB 35 - Gældende
1989 BTB 35 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN MILJØSTØTTEORDNING FOR ØSTLANDENE NR B 35 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 14 af 16/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 29. marts 2005 med Polen om forudbetaling af gæld
Udenrigsministeriet
KEN nr 11145 af 30/09/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
Justitsministeriet
2004/2 BSF 89 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9656 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10223 af 23/06/2015 - Gældende
Fast driftssted, hjælpende og forberedende karakter
Skatteministeriet
1991/1 LSF 228 - Gældende
1991 LSF 228 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2002/1 BTB 56 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
2009/1 SF.L L 111 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. januar 2010) - L 111
Skatteministeriet
KEN nr 9242 af 21/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1004
Justitsministeriet
KEN nr 10492 af 24/11/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 24. november 2014 – Administrativ udvisning – EU-borger – Ulovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2018/1 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 19. november 2018 mellem Kongeriget Danmark på den ene side og Republikken Polen på den anden side om afgrænsningen af havområder i Østersøen
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 68 - Gældende
1996 BSF 68 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK DELTAGELSE I EN OPFØLGNINGSSTYRKE I BOSNIEN-HERCEGOVINA
Folketinget
KEN nr 9681 af 23/11/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 122/1995
Justitsministeriet
BKI nr 58 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt
Udenrigsministeriet
KEN nr 11499 af 02/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. december 2015 – Fremmedpas
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2009/1 LF 111 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.
Skatteministeriet
KEN nr 10294 af 09/07/2019 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. juli 2019 – EU – Primær bevægelighed – Arbejdstagere – Betingelser ej opfyldt
Udlændinge- og Integrationsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>