Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 538 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10478 af 22/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 96/1999
Justitsministeriet
BKI nr 5 af 10/02/1937 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende forskellige Landes Ratifikation og Tiltrædelse af de den 19.Marts 1931 på den internationale Veksel- og Checkretskonference i Geneve afsluttede Konventioner om ensartet Checklovgivning.
Skatteministeriet
2009/1 SF.B B 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. november 2009) - B 41
Udenrigsministeriet
1990/2 LSF 170 - Gældende
1990 LSF 170 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 300 af 27/11/1931 - Gældende
International Konvention til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn. Geneve, 30. September 1921 (* 9)
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 16/05/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Warszawa den 12. Oktober 1929 afsluttede Konvention angaaende Indførelse af visse ensartede Regler om international Luftbefordring samt af den til Konventionen knyttede Tillægsprotokol af samme Dato. (* 1)
Udenrigsministeriet
2003/1 SF. L 157 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. februar 2004) - L 157
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1992/1 LSF 198 - Gældende
1992 LSF 198 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 96 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed
Udenrigsministeriet
2001/2 LSV 96 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Folketinget
KEN nr 10245 af 03/03/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. marts 2014 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 4 af 10/02/1937 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende forskellige Landes Ratifikation og Tiltrædelse af den 7. Juni 1930 paa den internationale Veksel- og Checkretskonference i Geneve afsluttede Konventioner om ensartet Veksellovgivning
Skatteministeriet
1991/1 LSF 269 - Gældende
1991 LSF 269 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2002/1 BTL 222 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Folketinget
1988/1 LSF 10 - Gældende
1988 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9315 af 01/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. registreringsafgift - registreret autoforhandlers hæftelse - god tro
Skatteministeriet
2005/1 LSV 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
(Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Folketinget
KEN nr 9757 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01126
Justitsministeriet
2004/2 BTL 18 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
(Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation)

Folketinget
2006/1 BSF 162 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning Om det danske bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke mv.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10483 af 03/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse og national oprindelse - chikane - ej medhold - uddannelse - kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opkøb og destruktion af CO2-kvoter
Folketinget
KEN nr 9471 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0224
Justitsministeriet
AFG nr 10061 af 26/09/2017 - Gældende
Partnerselskab - fast driftssted - solcelleanlæg
Skatteministeriet
1990/1 LSF 9 - Gældende
1990 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 65 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 7. december 2009 til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Skatteministeriet
1997/1 LSF 20 - Gældende
1997 LSF 20 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
2019/1 BSF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen
Folketinget
BKI nr 1 af 13/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Polen om gensidig administrativ bistand i skattesager
Skatteministeriet
1992/1 LSF 276 - Gældende
1992 LSF 276 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 11437 af 07/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. september 2015 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – EU-borgere
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 BSF 56 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
FOU nr 1987.97 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
KEN nr 9194 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - etnisk oprindelse - handicap - afskedigelse - repressalier - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 LSF 203 - Gældende
1995 LSF 203 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
KEN nr 9335 af 01/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. registreringsafgift - hæftelse - afgiftssvig begået af importør
Skatteministeriet
1988/1 LSF 211 - Gældende
1988 LSF 211 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1989/1 LSF 16 - Gældende
1989 LSF 16 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9963 af 16/12/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0905
Justitsministeriet
CIR nr 16 af 25/01/2002 - Gældende
Cirkulære om udbygning af det danske system for gastransport fra Sydjylland til Sjællands østkyst
(Til Hovedstadens Udviklingsråd, Fyns Amtsråd og Vejle Amtsråd)

Erhvervsministeriet
1995/1 LSF 6 - Gældende
1995 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1998/1 BTB 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af operationsområdet for det danske bidrag til den NATO-ledede multinationale styrke i Albanien
Folketinget
1987/1 BSF 21 - Gældende
1987 BSF 21 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM PARLAMENTARISK KONTROL MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE
Folketinget
1989/1 BSF 28 - Gældende
1989 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN INVESTERINGSFOND OG EN INVESTERINGSGARANTIORDNING FOR ØSTLANDENE
Folketinget
KEN nr 9895 af 11/11/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Ændring af forbud mod markedsføring af færdigretten "XX (ordene skinke og kølle indgår)"
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9900 af 27/06/2017 - Gældende
Fast driftssted - tysk byggeselskab
Skatteministeriet
KEN nr 10225 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 191-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9780 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 117-13 om kontanthjælp - fradrag - kost - boligudgifter - indlæggelse - behandlingsdom
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10007 af 24/10/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence
Social- og Indenrigsministeriet
2010/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v.
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>