Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 537 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2003/1 BSF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om EU-parlamentarikeres løn-, skatte- og rejsevilkår
Folketinget
BKI nr 2 af 09/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 6. december 2001 mellem Danmark og Polen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
1987/1 LSF 192 - Gældende
1987 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2002/1 LSF 222 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Udenrigsministeriet
KEN nr 10484 af 17/09/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2003/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet
2005/1 BRB 47 og B 54 - Gældende
Beretning over I Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en »klippekortordning« for overtrædelse af reglerne om dyretransport
Folketinget
KEN nr 11207 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9362 af 22/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - SMBA med ledelsens sæde i udlandet - bindende svar (SKM2010.820.SR)
Skatteministeriet
2005/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud
(EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Skatteministeriet
1996/1 LSF 13 - Gældende
1996 LSF 13 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1997/2 LSF 43 - Gældende
1997 LSF 43 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
AFG nr 9757 af 28/10/2008 - Gældende
Standardfradrag for rejseudgifter – afbrydelse af 12 måneders grænsen for anvendelse af standardsatsen for kost
Skatteministeriet
KEN nr 10418 af 18/03/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LSV 111 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen
Folketinget
1996/1 LSF 150 - Gældende
1996 LSF 150 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
DOM nr 3350 af 21/05/1987 - Gældende
Fysisk blokade. Politisk aktion. Bod 1.2.4.2. Bodsnedsættelse/fritagelse ikke sket. (* 1) (* 2) Arbejdere pålagt bod for strejke i protest mod lovindgrebet 1985. Dansk Arbejdsgiverforening for Industrifagenes almindelige Arbejdsgiverforening for Codan Gummi A/S, Køge, Kemisk Værk Køge A/S, Køge, samt Ureflex A/S, Køge (advokat Jørgen Brink) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark for et antal medlemmer af disse forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen). Dommere: Bjerregaard (retsformand), Ole Espersen, Arnold Hansen, Otto Hansen, Gert Kristensen, Spang-Hanssen og Nicolai Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BSF 137 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om visumkrav til borgere fra visse øst- og centraleuropæiske lande
Folketinget
1994/1 LSF 226 - Gældende
1994 LSF 226 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
BKI nr 26 af 24/09/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington den 2. Juni 1911, i Haag den 6. November 1925 og i London den 2. Juni 1934. (* 2)
Udenrigsministeriet
FOU nr 1992.152 - Gældende
Udsendelse af asylsøgere, der har fået afslag på opholdstilladelse.
Folketinget
KEN nr 9659 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1999
Justitsministeriet
KEN nr 10311 af 24/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1990/2 LSF 35 - Gældende
1990 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9851 af 16/09/2014 - Gældende
SU - EU-arbejdstager - marginalt supplement
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9019 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-85
Justitsministeriet
2015/1 BTL 125 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (Justering af fremdriftsreformen m.v.)
Folketinget
1995/1 BSF 60 - Gældende
1995 BSF 60 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK DELTAGELSE I EN IMPLEMENTERINGSSTYRKE FOR FREDSAFTALEN FOR BOSNIEN-HERCEGOVINA
Folketinget
1997/1 LSF 165 - Gældende
1997 LSF 165 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2002/1 BTB 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1991/1 BTL 2 - Gældende
1991 BTL 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE NR L 2 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10373 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til godkendelses- og kvalitetssikringsordninger inden for vedvarende energi
Folketinget
1985/1 LSF 129 - Gældende
1985 LSF 129 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 11604 af 01/11/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 105/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9584 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsforhold - chikane
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9606 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9108 af 02/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9994 af 30/08/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Skatteministeriet
KEN nr 10347 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
Beskæftigelsesministeriet
1985/1 LSF 248 - Gældende
1985 LSF 248 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9919 af 17/08/2006 - Gældende
Selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, oversættelse, tolkning, uden for normal arbejdstid
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om uafhængig dansk udenrigspolitik
Folketinget
KEN nr 9140 af 02/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ej medhold - sprog
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9933 af 26/11/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Betegnelserne "Superfruits" og "Superjuice" var vildledende
Miljø- og Fødevareministeriet
2003/1 BTL 158 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af våbenloven (Transport af våben m.v. mellem tredjelande)
Folketinget
KEN nr 9027 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00342
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>