Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 535 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1995/1 BSF 74 - Gældende
1995 BSF 74 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTATEN OM DET EUROPÆISKE ENERGICHARTER AF 17. DECEMBER 1994
Folketinget
STV nr 20036 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
VEJ nr 10329 af 12/12/2016 - Gældende
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz
(Vejledning om forordning 883/04)

Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20089 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20049 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2010/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Tilknytning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/2 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Tilknytning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20075 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
STV nr 20050 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2014/1 BSF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9946 af 24/11/2014 - Gældende
Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne
(E-tabsvejledning)

Beskæftigelsesministeriet
2014/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side
Udenrigsministeriet
2010/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler
(Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2016/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side
Udenrigsministeriet
2014/1 BSF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9300 af 25/06/2008 - Gældende
Vejledning om sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
STV nr 20026 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
2007/2 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten)

Udenrigsministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20112 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
LOV nr 1407 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
(Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Skatteministeriet
LOV nr 324 af 18/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af udlændingeloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og repatrieringsloven
(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 38 af 15/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 518 af 28/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1563 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1599 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 646 af 22/09/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om skattepligts ophør ved fraflytning til udlandet.
Skatteministeriet
BEK nr 222 af 08/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 510 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab
(Indgåelsesbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1504 af 13/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(Modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 08/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 904 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1342 af 10/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. på konventionen af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen)
Justitsministeriet
BEK nr 212 af 21/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 240 af 11/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>