Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på pornografi  fandt 88 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: pornografisk ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 103 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 414 af 09/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3
Kulturministeriet
BEK nr 697 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 70 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)
Kulturministeriet
BEK nr 514 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal
Kulturministeriet
BEK nr 1288 af 18/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for DR
Kulturministeriet
BEK nr 259 af 20/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal
Kulturministeriet
BEK nr 1613 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Kulturministeriet
BEK nr 79 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Kulturministeriet
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
2000/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
1999/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
1988/1 BTL 110 - Gældende
1988 BTL 110 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (VOLD OG BØRNEPORNOGRAFI) NR L 110 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 ÆF2 78 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om biblioteksvirksomhed
Folketinget
UDT nr 10002 af 15/01/1979 - Gældende
Kønsdiskriminerende reklame. Reklamens sociale og samfundsmæssige ansvar. (* 1)
Erhvervsministeriet
1999/1 SF L 281 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. april 2000) - L 281
Justitsministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
BKI nr 62 af 11/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde
Udenrigsministeriet
1999/1 BTL 281 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Folketinget
2013/1 BTL 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Folketinget
KEN nr 9630 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00665
Justitsministeriet
2011/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr
Folketinget
1999/1 LSF 281 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Justitsministeriet
2010/1 BSF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2012/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.)

Kulturministeriet
2009/1 BSF 176 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
2009/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
1988/1 LSF 110 - Gældende
1988 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (VOLD OG BØRNEPORNOGRAFI)
Folketinget
1994/1 LSF 233 - Gældende
1994 LSF 233 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VISSE FORHOLD PÅ TELEKOMMUNIKATIONSOMRÅDET OG LOV OM OFFENTLIG MOBILKOMMUNIKATION (GSM-MOBILNET)
Folketinget
1994/1 LSF 234 - Gældende
1994 LSF 234 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (VILKÅR FOR FÆLLESANTENNEANLÆG M.V.)
Folketinget
1994/1 LSF 38 - Gældende
1994 LSF 38 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (BESIDDELSE AF BØRNEPORNOGRAFI)
Folketinget
1998/1 BTB 51 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for straf for kollektiv deltagelse i lovovertrædelser
Folketinget
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
2005/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

Justitsministeriet
2004/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Forældelse, skærpelse af straffen for falske afsonere m.v.)

Justitsministeriet
2004/2 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Forældelse, skærpelse af straffen for falske afsonere m.v.)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 9481 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0076
Justitsministeriet
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
2005/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
2002/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven
(Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn mv.)

Justitsministeriet
LOV nr 272 af 03/05/1989 - Historisk
Lov om ændring af borgerlig straffelov (Vold og børnepornografi)
Justitsministeriet
BEK nr 1031 af 11/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S' programvirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 491 af 11/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit eller kabel
Kulturministeriet
BEK nr 100 af 05/03/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit eller kabel
Kulturministeriet
BEK nr 599 af 29/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 338 af 19/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder
Kulturministeriet 1|2 >