Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på problemformulering eksempler  fandt 153 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
1989/1 BRB 50 - Gældende
1989 BRB 50 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SOCIALT OPSØGENDE ARBEJDE OG SOCIALT PROJEKTARBEJDE NR B 50 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 9442 af 23/06/2009 - Gældende
Aktietab kan ikke overføres til modtagende selskab ved skattefri fusion
Skatteministeriet
2001/2 BRB 84 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
2002/1 BTB 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
2018/1 LSF 193 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)
Sundheds- og Ældreministeriet
2019/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning)
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 459 af 10/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasial supplering
(GS-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasial supplering
(GS-bekendtgørelsen)

(GS-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 870 af 11/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 880 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1348 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 172 af 23/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1480 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse
(avu-bekendtgørelsen)

(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 554 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 709 af 18/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 736 af 22/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 779 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1346 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-bekendtgørelsen)

(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 307 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne
(Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 780 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne
(Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 745 af 01/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 514 af 24/09/1975 - Historisk
Bekendtgørelse om basisuddannelser på Roskilde Universitetscenter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 735 af 22/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 825 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1345 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf
(hf-bekendtgørelsen)

(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 808 af 29/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 137 af 28/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 1457 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf
(hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 160 af 21/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 157 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 371 af 15/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 3 af 03/01/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence som betingelse for ansættelse i gymnasiet og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 243 af 22/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 924 af 13/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsuddannelse inden for digital media
Undervisningsministeriet
BEK nr 559 af 30/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til ejendomsmægler og kursus i ejendomsvurdering
Undervisningsministeriet
BEK nr 740 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 778 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet 1|2|3|4 >