Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på prostitueret  fandt 166 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
BEK nr 366 af 23/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 881 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
2012/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre ordentlige forhold for prostituerede
Folketinget
2008/1 BSF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frit lejde for prostituerede
Folketinget
2012/1 BF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre ordentlige forhold for prostituerede.
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frit lejde for prostituerede.
Velfærdsministeriet
2009/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for menneskehandel
Folketinget
2006/1 BTB 35 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for trafficking
Folketinget
2006/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for trafficking
Folketinget
2009/1 BF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for menneskehandel.
Justitsministeriet
2009/1 BRB 159 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for menneskehandel
Folketinget
1998/1 LF 43 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Afkriminalisering af prostitution m.v. samt kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år).
Justitsministeriet
2006/1 BF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for trafficking.
Justitsministeriet
2003/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en forbedret social og helhedsorienteret indsats over for prostitution
Folketinget
1998/1 SF L 43 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 1998) - L 43
Folketinget
1998/1 BTL 43 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
Folketinget
2003/1 BSF 186 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en adfærdskodeks for udsendte soldater
Folketinget
2000/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om højere straf for handel m.v. med personer med henblik på seksuel udnyttelse
Folketinget
2002/1 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Kriminalisering af prostitutionskøbere)

Folketinget
1998/1 ÆF2 43 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af straffeloven
Folketinget
1998/1 LSF 43 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
Justitsministeriet
2000/1 BSF 112 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opholdstilladelse og rehabilitering til personer, som er ofre for handel med personer med henblik på seksuel udnyttelse
Folketinget
2012/1 BSF 115 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en revision af straffelovens bestemmelser om ansatte i service- og sikkerhedsfremmende funktioner i prostitutionsbranchen
Folketinget
KEN nr 9072 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/42
Justitsministeriet
2002/1 BTL 132 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
(Kriminalisering af prostitutionskøbere)

Folketinget
KEN nr 9916 af 23/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0855
Justitsministeriet
2003/1 BTB 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af prostitutionskunder og forbud mod køb af seksuelle ydelser for udsendte i statens tjeneste
Folketinget
2000/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forstærket indsats mod udnyttelse af udenlandske kvinder til prostitution
Folketinget
KEN nr 9065 af 22/02/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0938
Justitsministeriet
KEN nr 9942 af 04/02/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. februar 2015 – Administrativ udvisning – Ulovligt arbejde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9943 af 04/02/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. februar 2015 – Administrativ udvisning – Ulovligt arbejde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
2003/1 BTB 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en forbedret social og helhedsorienteret indsats over for prostitution
Folketinget
2010/1 TBL 102 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Skærpelse af bødestraffen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen m.v.)

Folketinget
2007/2 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en hurtigtarbejdende kommission, der skal se på de positive og negative følgevirkninger af en kriminalisering af sexkunder
Folketinget
KEN nr 10575 af 07/09/2007 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1og 2, tortgodtgørelse – frihedsberøvelse, nævnets j. nr. 07-520-07943
Justitsministeriet
2002/1 BSF 145 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af prostitution blandt børn og unge
Folketinget
2009/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for voldtægt af ofre for menneskehandel
Folketinget
2005/1 BSF 137 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om krav til hoteller om ikke at medvirke til formidling af sexkøb
Folketinget
AFG nr 10149 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-553
Justitsministeriet
2018/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)
Justitsministeriet
2009/1 BF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for voldtægt af ofre for menneskehandel.
Justitsministeriet
KEN nr 9325 af 14/04/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 24/1999
Justitsministeriet
2012/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Justitsministeriet
KEN nr 9699 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-155
Justitsministeriet
KEN nr 9702 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-161
Justitsministeriet
2000/1 BSF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om helbredstjek af udlændinge, der får opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark
Folketinget
KEN nr 9543 af 13/08/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-722
Justitsministeriet
KEN nr 12382 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 83/2001
Justitsministeriet
2003/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af prostitutionskunder og forbud mod køb af seksuelle ydelser for udsendte i statens tjeneste
Folketinget 1|2|3|4 >