Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på pythagoras  fandt 28 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 17192 af 01/01/1978 - Historisk
Bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, grunduddannelse
(BL 6-92, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 427 af 26/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
(Struktøruddannelsen, maskinsnedkeruddannelsen, mureruddannelsen, skorstensfejeruddannelsen, snedkeruddannelsen og træfagenes byggeuddannelse)

Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 444 af 08/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1055 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 401 af 04/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1272 af 16/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 882 af 06/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 180 af 03/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
Undervisningsministeriet
BEK nr 144 af 29/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
Undervisningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 858 af 11/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
Undervisningsministeriet
BEK nr 346 af 27/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
Undervisningsministeriet
BEK nr 340 af 13/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg
Undervisningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 15/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 292 af 01/04/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
RTL nr 22111 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget oldtidskundskab i gymnasiet
Undervisningsministeriet