Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rørsukker  fandt 39 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: rørmuf ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
SKR nr 9869 af 22/06/2010 - Gældende
Skrivelse om Præcis af hvilke drikkevarer med indhold af frugt, grønsager urter m.v., der er omfattet af pantbekendtgørelsen – styresignal
Skatteministeriet
VEJ nr 13020 af 01/01/1988 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
1990/2 BSF 66 - Gældende
1990 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN FJERDE AVS-EØF KONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER SAMT INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
Folketinget
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1996/1 BSF 9 - Gældende
1996 BSF 9 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN TUNESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
1997/1 LSF 2 - Gældende
1997 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Folketinget
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
LBK nr 619 af 14/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af sukker m.m.
Skatteministeriet
DSK nr 18649 af 06/12/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om afgift af sukker m.m.
Skatteministeriet
BEK nr 119 af 19/03/1971 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 522 af 21/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foder til fisk (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13032 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer kapitel 5 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13033 af 01/01/1988 - Historisk
Eksportørvejledning for sammensatte varer kapitel 6 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13038 af 01/01/1988 - Historisk
Eksportørvejledning for korn, ris og sukker kapitel 5 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 18657 af 31/12/1989 - Historisk
Ophævelse af lov om afgift af sukker mm
Skatteministeriet
VEJ nr 13340 af 07/11/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer del 4 (* 1) (* 2) (* 3)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13031 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer del 4 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 18655 af 31/12/1989 - Historisk
Afgiftsgodtgørelse for lagerbeholdninger
Skatteministeriet
RTL nr 22116 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget teknikfag i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 13715 af 23/10/1987 - Historisk
Vejledning om ydelse af produktionsrestitution for sukker der anvendes i den kemiske industri
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13535 af 05/09/1989 - Historisk
Vejledning om ydelse af produktsrestitution for sukker der anvendes i den kemiske industri (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13435 af 01/11/1988 - Historisk
Vejledning om ydelse af produktionsrestitution for sukker der anvendes i den kemiske industri (* 3) (* 4)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13037 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for korn, ris og sukker del 4 (* 4) (* 5)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 15045 af 30/06/1992 - Historisk
Vejledning om mærkning af levnedsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13450 af 15/07/1987 - Historisk
Støtte til forarbejdning og afsætning af landbrugsvarer Vejledning i ansøgning om tilskud fra EF og staten
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13355 af 01/08/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING FOR KORN, RIS OG SUKKER DEL 4 (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) (* 6)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9217 af 01/05/2004 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9017 af 14/01/2013 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer - Januar 2013
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10352 af 19/12/2014 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer
(Mærkningvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet