Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på racisme  fandt 292 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 271 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)

Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 425 af 29/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde
Justitsministeriet
1995/1 BSF 36 - Gældende
1995 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OVERSIGT OVER CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG OVERFALD M.V., DER KAN VÆRE BEGRUNDET I RACISME
Folketinget
KEN nr 9835 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-528 og 529
Justitsministeriet
KEN nr 11135 af 22/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 10/2000
Justitsministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
KEN nr 11218 af 04/05/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 36/2000
Justitsministeriet
KEN nr 10102 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0153
Justitsministeriet
KEN nr 9414 af 02/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1038
Justitsministeriet
1989/1 BSF 11 - Gældende
1989 BSF 11 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION AF INDVANDRERE
Folketinget
1988/1 BSF 77 - Gældende
1988 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION AF INDVANDRERE
Folketinget
KEN nr 9188 af 21/04/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0812
Justitsministeriet
KEN nr 9833 af 11/09/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race/etnisk oprindelse - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9607 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1987/1 BSF 136 - Gældende
1987 BSF 136 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPLYSNINGSKAMPAGNE OM FLYGTNINGES OG INDVANDRERES VILKÅR
Folketinget
KEN nr 9249 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00223
Justitsministeriet
2013/1 BTB 106 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af fordele og ulemper ved en ophævelse af racismeparagraffen
Folketinget
KEN nr 9695 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-145
Justitsministeriet
KEN nr 9595 af 13/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9341 af 15/04/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00954
Justitsministeriet
1994/1 LSF 46 - Gældende
1994 LSF 46 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (RACEDISKRIMINATION M.V.)
Folketinget
KEN nr 9623 af 25/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 BSF 65 - Gældende
1991 BSF 65 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION OG SIKRING AF UDLÆNDINGES RETSSTILLING I DANMARK
Folketinget
KEN nr 9815 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race - etnisk oprindelse - hudfarve - social og national oprindelse - chikane - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9470 af 10/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9615 af 14/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9507 af 10/06/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BTL 189 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og udlændingeloven
(Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra danskuddannelse m.v.)

Folketinget
KEN nr 9275 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsforhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9731 af 16/09/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0856
Justitsministeriet
KEN nr 9596 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - afskedigelse - repressalier - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et klagenævn for etnisk diskrimination
Folketinget
KEN nr 9521 af 28/10/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af fordele og ulemper ved en ophævelse af racismeparagraffen
Folketinget
KEN nr 9599 af 06/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - repressalier - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9803 af 17/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10009 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-394
Justitsministeriet
KEN nr 9386 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 BF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at afvise planerne om et EU-agentur for grundlæggende rettigheder.
Justitsministeriet
2003/1 BTL 209 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om offentlig sygesikring
(Styrkelse af det frie sygehusvalg m.v.)

Folketinget
KEN nr 9276 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race - etnisk oprindelse - hudfarve - adgangsforhold - parts- og vidneforklaring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BSF 22 - Gældende
1985 BSF 22 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILVEJEBRINGELSE AF DE FORNØDNE FACILITETER TIL BRUG FOR DANSK RØDE KORS OG DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Folketinget
2006/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at afvise planerne om et EU-agentur for grundlæggende rettigheder
Folketinget
KEN nr 9651 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-203
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6 >