Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1408 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
BEK nr 215 af 06/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 864 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1469 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 836 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S
Skatteministeriet
BEK nr 684 af 27/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1160 af 27/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 954 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 969 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
(Indtægtsrammebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1227 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 981 af 07/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Center for Energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1081 af 23/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 913 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(Miljøvurderingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 877 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 559 af 01/07/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse til IT-administrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 1131 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 968 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Erhvervsministeriet
BEK nr 9754 af 03/03/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart (Stockholm-aftalen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1279 af 03/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb
Undervisningsministeriet
BEK nr 1341 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 330 af 08/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om støttede private ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1269 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1810 af 30/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 1157 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole
Kulturministeriet
BEK nr 472 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren
Udenrigsministeriet
BEK nr 9819 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-1 Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1328 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 858 af 22/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1105 af 09/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 308 af 26/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1452 af 16/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 677 af 21/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 857 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1622 af 18/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 619 af 29/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 717 af 08/07/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 830 af 27/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 840 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >