Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på reflektion  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
KEN nr 9073 af 24/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0245
Justitsministeriet
VEJ nr 10378 af 01/12/2005 - Gældende
Vejledning om Brug af ultralyd - At-vejledning D.6.6 - December 2005 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10078 af 10/01/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde til kvalitetskontrol af fiske-, kvæg-, svine- og fjerkræprodukter ved fluorescensmåling afslået, da det fandtes nærliggende at anvende det ansøgte også i forhold til kvalitetskontrol af fiskeprodukter.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9531 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1028
Justitsministeriet
KEN nr 9447 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00622
Justitsministeriet
KEN nr 9313 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kursusudgifter til 2-årig Master-voksenuddannelse
Skatteministeriet
VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Gældende
Ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 11709 af 24/01/2000 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
FOU nr 1999.536 - Gældende
Offentligt ansattes ytringsfrihed
Folketinget
BST nr 25240 af 31/10/1992 - Gældende
Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier
Forsvarsministeriet
VEJ nr 60245 af 31/12/1985 - Gældende
Beregning af støj fra jernbaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål for undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og

Folketinget
1985/1 LSF 80 - Gældende
1985 LSF 80 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
VEJ nr 60283 af 31/10/1993 - Gældende
Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
BEK nr 17076 af 01/09/1973 - Historisk
Bestemmelser om Crashworthiness, flyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 26270 af 01/08/1977 - Historisk
Målemetoder for radioanlæg til fjernstyring af modeller m.m.
Erhvervsministeriet
BEK nr 26085 af 23/09/1985 - Historisk
Foreløbige tekniske bestemmelser for TV-modtageudstyr til kommunikationssatellitter i forbindelse med fællesantenneanlæg Radioteknisk tjeneste 23.09.85
Erhvervsministeriet
BEK nr 26005 af 23/01/1990 - Historisk
Tekniske bestemmelser for sendeudstyr til lokal fjernsynsvirksomhed. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 652 af 29/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
DIR nr 10013 af 03/11/1989 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Ikke-automatiske vægte med elektronik. Supplerende krav vedr. påvirkende og forstyrrende faktorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 234 af 30/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1413 af 22/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 772 af 09/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen
(Film- og tv-produktionsuddannelsesbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 22008 af 30/01/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til optometrist
Undervisningsministeriet
BEK nr 937 af 17/11/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til optometrist (optiker)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 26001 af 01/05/1989 - Historisk
Tekniske bestemmelser for radioanlæg til fjernstyring af modeller m.m. Ti-publikation 9/89
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26035 af 01/06/1982 - Historisk
Tekniske bestemmelser for landmobilt 30 MHz radiotelefonudstyr. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26265 af 01/03/1980 - Historisk
Tekniske bestemmelser for maritime nødradiopejlesendere. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26050 af 01/04/1985 - Historisk
Tekniske bestemmelser for privatradioanlæg (27 MHz). Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10051 af 29/03/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D V Sejladsens betryggelse, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 01/11/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til film-, tv- og videomedarbejder
Undervisningsministeriet
BEK nr 26055 af 01/04/1985 - Historisk
Tekniske bestemmelser for fællesantenneanlæg. Installationsforskrifter (tilladelser, installation, godkendelser m.v.). Afsnit C. 3. udgave
Erhvervsministeriet
BEK nr 10261 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10450 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Skibsfartens betryggelse, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10200 af 26/06/1997 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B V, Sejladsens betryggelse, 1. juli 1997
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10029 af 28/11/1995 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. januar 1996 (* 16) (* 17) (* 18) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 26071 af 01/05/1993 - Historisk
Tekniske bestemmelser for fællesantenneanlæg. Afsnit C. 4. udgave Installationsforskrifter (Tilladelser, installation, godkendelser m.v.). TB 93 007, maj 1993
Erhvervsministeriet
BEK nr 9209 af 19/04/2002 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9591 af 01/01/2003 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11772 af 01/01/2001 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. januar 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 448 af 25/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 735 af 22/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 779 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet 1|2 >