Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på reflektion  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
KEN nr 9073 af 24/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0245
Justitsministeriet
VEJ nr 10378 af 01/12/2005 - Gældende
Vejledning om Brug af ultralyd - At-vejledning D.6.6 - December 2005 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10078 af 10/01/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde til kvalitetskontrol af fiske-, kvæg-, svine- og fjerkræprodukter ved fluorescensmåling afslået, da det fandtes nærliggende at anvende det ansøgte også i forhold til kvalitetskontrol af fiskeprodukter.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9531 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1028
Justitsministeriet
KEN nr 9447 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00622
Justitsministeriet
KEN nr 9313 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kursusudgifter til 2-årig Master-voksenuddannelse
Skatteministeriet
VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Gældende
Ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 11709 af 24/01/2000 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
FOU nr 1999.536 - Gældende
Offentligt ansattes ytringsfrihed
Folketinget
BST nr 25240 af 31/10/1992 - Gældende
Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier
Forsvarsministeriet
1985/1 LSF 80 - Gældende
1985 LSF 80 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
2004/2 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål for undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og

Folketinget
VEJ nr 60245 af 31/12/1985 - Gældende
Beregning af støj fra jernbaner
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60283 af 31/10/1993 - Gældende
Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
BEK nr 17076 af 01/09/1973 - Historisk
Bestemmelser om Crashworthiness, flyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 26270 af 01/08/1977 - Historisk
Målemetoder for radioanlæg til fjernstyring af modeller m.m.
Erhvervsministeriet
BEK nr 26085 af 23/09/1985 - Historisk
Foreløbige tekniske bestemmelser for TV-modtageudstyr til kommunikationssatellitter i forbindelse med fællesantenneanlæg Radioteknisk tjeneste 23.09.85
Erhvervsministeriet
BEK nr 26005 af 23/01/1990 - Historisk
Tekniske bestemmelser for sendeudstyr til lokal fjernsynsvirksomhed. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 652 af 29/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
DIR nr 10013 af 03/11/1989 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Ikke-automatiske vægte med elektronik. Supplerende krav vedr. påvirkende og forstyrrende faktorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 234 af 30/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1413 af 22/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 772 af 09/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen
(Film- og tv-produktionsuddannelsesbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 22008 af 30/01/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til optometrist
Undervisningsministeriet
BEK nr 937 af 17/11/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til optometrist (optiker)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 26001 af 01/05/1989 - Historisk
Tekniske bestemmelser for radioanlæg til fjernstyring af modeller m.m. Ti-publikation 9/89
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26035 af 01/06/1982 - Historisk
Tekniske bestemmelser for landmobilt 30 MHz radiotelefonudstyr. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26265 af 01/03/1980 - Historisk
Tekniske bestemmelser for maritime nødradiopejlesendere. Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 26050 af 01/04/1985 - Historisk
Tekniske bestemmelser for privatradioanlæg (27 MHz). Målemetoder og specifikationer m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10051 af 29/03/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D V Sejladsens betryggelse, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 01/11/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til film-, tv- og videomedarbejder
Undervisningsministeriet
BEK nr 26055 af 01/04/1985 - Historisk
Tekniske bestemmelser for fællesantenneanlæg. Installationsforskrifter (tilladelser, installation, godkendelser m.v.). Afsnit C. 3. udgave
Erhvervsministeriet
BEK nr 10450 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Skibsfartens betryggelse, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10261 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10200 af 26/06/1997 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B V, Sejladsens betryggelse, 1. juli 1997
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10029 af 28/11/1995 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. januar 1996 (* 16) (* 17) (* 18) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 26071 af 01/05/1993 - Historisk
Tekniske bestemmelser for fællesantenneanlæg. Afsnit C. 4. udgave Installationsforskrifter (Tilladelser, installation, godkendelser m.v.). TB 93 007, maj 1993
Erhvervsministeriet
BEK nr 9209 af 19/04/2002 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9591 af 01/01/2003 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11772 af 01/01/2001 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B V Sejladsens betryggelse, 1. januar 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 448 af 25/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 735 af 22/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 779 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet 1|2 >