Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rejsetaske  fandt 14 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 10003 af 14/05/1981 - Gældende
Leveringsnægtelse - kapacitetsmæssige hensyn (* 1)
Erhvervsministeriet
BKI nr 8 af 14/02/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 24/07/1964 - Gældende
Bekendtgørelse af ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19. december 1954 om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
BEK nr 584 af 06/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 1081 af 17/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
(Ændring af bilag over Nice-klassifikationen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 05/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker (Ansøgningsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 799 af 06/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker (Ansøgningsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 335 af 21/09/1960 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 334 af 29/05/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning (* 1) og registrering af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 151 af 20/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker nationalt og internationalt (Ansøgningsbekendtgørelse)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1264 af 23/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker nationalt og internationalt (Ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 376 af 19/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker(* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 787 af 09/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
Erhvervsministeriet