Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rekreativt fiskeri  fandt 122 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 736 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Udenrigsministeriet
LBK nr 764 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1554 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 391 af 16/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1422 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1551 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 934 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1401 af 11/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1037 af 10/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskerilov og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Fødevareministeriet
1997/2 LSF 8 - Gældende
1997 LSF 8 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (ERHVERVSFISKERREGISTRERING, REKREATIVT FISKERI, KONTROL- OG STRAFFEBESTEMMELSER)
Folketinget
LOV nr 314 af 03/06/1998 - Historisk
Lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri (Erhvervsfiskerregistrering, rekreativt fiskeri, kontrol- og straffebestemmelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 119 af 21/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSV 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Folketinget
LOV nr 317 af 31/03/2007 - Historisk
Lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1334 af 03/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 LSF 201 - Gældende
1986 LSF 201 FORSLAG TIL LOV OM LICENS TIL REKREATIVT FISKERI M.V.
Folketinget
1997/2 LF 8 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri. (Erhvervsfiskerregistrering, rekreativt fiskeri, kontrol- og straffebestemmelser).
Fødevareministeriet
BEK nr 1199 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 BTL 109 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Folketinget
BEK nr 1336 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 990 af 14/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/2 BTL 8 - Gældende
1997 BTL 8 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (ERHVERVSFISKERREGISTRERING, REKREATIVT FISKERI, KONTROL OG STRAFFEBESTEMMELSER) NR L 8 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
BEK nr 692 af 02/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BR 201 - Gældende
1986 BR 201 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LICENS TIL REKREATIVT FISKERI M.V. NR B 201 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 1070
Folketinget
2006/1 LF 109 - Gældende
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold. (Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.).
Fødevareministeriet
BEK nr 182 af 13/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1415 af 23/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9291 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand, jf. § 47, stk. 1, jf. § 20, stk. 3, og § 24, stk. 1, og § 26, jf. §§ 27 og 28, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til en kommunalbestyrelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 SF.L L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2012) - L 93
Fødevareministeriet
2006/1 SF. L 109 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. december 2006) - L 109
Fødevareministeriet
2017/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på "Fiskeripakken", Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Udenrigsministeriet
1998/1 LSV 106 - Gældende
Forslag til Fiskerilov
Folketinget
LOV nr 281 af 12/05/1999 - Historisk
Fiskerilov
(Fiskeriloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSV 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Folketinget
LBK nr 828 af 31/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af fiskerilov
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 271 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 09/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 372 af 26/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af fiskerilov
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 807 af 14/09/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for visse tilløb til Ringkøbing Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 LSF 124 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskerilov
(Udvalg for muslingeproduktion, overdragelse af rettigheder til etablering, udnyttelse og drift af opdrætsanlæg, offentlig adgang til dele af Fødevareministeriets registre på fiskeriområdet)

Fødevareministeriet
BEK nr 239 af 20/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for visse tilløb til Ringkøbing Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 17 af 04/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 568 af 21/05/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
2011/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven
(Rådgivende udvalg, fiskeri af laks i visse vandsystemer, EU-pointsystem for alvorlige overtrædelser, beslaglæggelse af fiskeredskaber m.v. og straffemyndighed for visse eksterritoriale overtrædelser)

Fødevareministeriet
LBK nr 978 af 26/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
(Fiskeriloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 SF.L L 136 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. marts 2008) - L 136
Fødevareministeriet 1|2|3 >