Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på retorik  fandt 162 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
BEK nr 584 af 07/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i visuel kommunikation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 910 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 263 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1143 af 07/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 256 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
FOU nr 2017.1 - Gældende
2017-1. Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed – loyalitetspligt ikke relevant
Folketinget
1996/1 BTL 162 - Gældende
1996 BTL 162 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN (ÆNDRING AF UDDANNELSENS FAGKREDS M.V.) NR L 162 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 162 - Gældende
1996 LSF 162 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN(ÆNDRING AF UDDANNELSENS FAGKREDS M.V.)
Folketinget
2009/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om politiets brug af begrebet husspektakler
Folketinget
KEN nr 10114 af 20/12/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-401
Justitsministeriet
2002/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning vedrørende politiets brug af begrebet husspektakler
Folketinget
2018/1 BTB 14 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro
Folketinget
2014/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus
Folketinget
KEN nr 9585 af 28/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00365
Justitsministeriet
KEN nr 9468 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00127
Justitsministeriet
KEN nr 9022 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0928
Justitsministeriet
2005/1 TBL 220 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9020 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0931
Justitsministeriet
KEN nr 9477 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510
Justitsministeriet
2002/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve den danske militære straffelov på Færøerne
Folketinget
2001/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
2001/2 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
1990/2 LSF 98 - Gældende
1990 LSF 98 FORSLAG TIL LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN
Folketinget
2004/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats for vaccinationsprogrammer for børn blandt verdens fattigste
Folketinget
2004/2 BTL 104 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
(Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser)

Folketinget
2005/1 LSV 220 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9624 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00162
Justitsministeriet
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2007/2 BTB 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2011/1 BTL 76 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud og ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 209 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
(Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

Folketinget
2003/1 BSF 176 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om minimumsrettigheder for elever i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9466 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00117
Justitsministeriet
2011/1 BTL 94 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
(Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag)

Folketinget
KEN nr 9561 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
KEN nr 11093 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/2
Justitsministeriet
2011/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven
(Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering)

Social- og Integrationsministeriet
KEN nr 9730 af 16/09/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0825
Justitsministeriet
2000/1 BTL 181 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer
Folketinget
KEN nr 9443 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/112
Justitsministeriet
2001/2 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2005/1 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven
(Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.)

Folketinget
1995/1 BSF 96 - Gældende
1995 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET
Folketinget
ISP nr 2013.0805 - Gældende
Opfølgning til inspektion af de sikrede afdelinger i Specialinstitutionen Sølager
Folketinget
2003/1 BSF 212 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2002/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser
Folketinget 1|2|3|4 >