Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rockere  fandt 326 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 1681 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1402 af 05/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 672 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 733 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 747 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1156 af 20/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 956 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
(Politiloven)

Justitsministeriet
BEK nr 1611 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 867 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 854 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 853 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 852 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 872 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)
(Iværksættelsesbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 869 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 855 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)
(Løsladelsesbkendtgørelsen)

Justitsministeriet
2017/1 LF 67 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Justitsministeriet
2017/1 LF 35 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Justitsministeriet
2017/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
2017/1 LSV 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Folketinget
2017/1 BTL 67 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Folketinget
2017/1 LSV 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Folketinget
VEJ nr 9607 af 29/06/2017 - Gældende
Vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for organiseret og alvorlig kriminalitet, herunder særligt rocker- og bandekriminalitet
Justitsministeriet
2017/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
BEK nr 1150 af 05/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering
Børne- og Socialministeriet
2014/1 BSF 158 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke
Folketinget
2014/1 BF 158 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke.
Justitsministeriet
BEK nr 1080 af 06/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering
Børne- og Socialministeriet
2013/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke
Folketinget
2013/1 BTL 112 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet)

Folketinget
2013/1 BF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke.
Justitsministeriet
2013/1 BTB 37 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke
Folketinget
2013/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
2013/1 TBL 112 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Folketinget
2013/1 LSV 112 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Folketinget
2011/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander
Folketinget
2011/1 BF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander.
Justitsministeriet
2011/1 BTB 5 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander
Folketinget
BKR nr 50178 af 21/07/1997 - Historisk
Rigsadvokatens register til brug for projektenheden vedrøende rockere.
Justitsministeriet
BKR nr 50420 af 27/02/1992 - Historisk
Rigspolitichefens Særlige Efterforskningsregister vedrørende Organiseret Bandekriminalitet ("rockere").
Justitsministeriet
2013/1 SF.L L 112 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. januar 2014) - L 112
Justitsministeriet
KEN nr 10931 af 28/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00846
Justitsministeriet
CIS nr 9282 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.
(Til kriminalforsorgsområderne)

Justitsministeriet
CIS nr 9436 af 27/06/2014 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.
(Til kriminalforsorgens institutioner)

Justitsministeriet
CIS nr 9249 af 03/06/2013 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til rocker- og bandemiljøet
(Til kriminalforsorgens institutioner)

Justitsministeriet
2016/1 LF 190 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Justitsministeriet
2016/1 BTL 190 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Folketinget
2012/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Folketinget
VEJ nr 10092 af 20/12/2018 - Gældende
Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen)
Justitsministeriet
2017/1 BTL 35 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7 >